1. 10. 2015 - zavedli jsme Dětský čtenářský klub


V dětském oddělení Husovy knihovny jsme založili Dětský čtenářský klub.

Vždy první čtvrtek v měsíci od 16 do 17 hodin se setkáváme s dětmi a povídáme s o knihách. Dětem doporučujeme knihy pro každou věkovou kategorii a jednu knihu i z naučné literatury. Ze všech knih si čteme. Podle některých příběhů děti malují obrázky. Každé dítě pak samo vypráví o některé z jeho oblíbených knih.

Za účast v knižním klubu děti dostanou razítko do průkazky. Za deset nasbíraných razítek je čeká jako odměna kniha věnovaná knihovnou.

První čtenářský klub proběhl za dobrého zájmu dětí i rodičů 1.10.2015 a bude pokračovat jednou měsíčně podle plánu. Zařazujeme je mezi naše stálé akce, takto bude nadále i veden na našich www stránkách.