1. 2. 2012 - Zahajujeme půjčování čteček


Naše knihovna se připojila k těm progresívnějším knihovnám a začala půjčovat čtečky elektronických knih. Vše kolem e- knih je na počátku svého rozvoje a stále nejsou zcela vyřešeny různé technické a právní otázky. Knižní distributoři se např. půjčování koupených e- knih v knihovnách brání. Pro knihovny je právně schůdnou cestou nepůjčovat jednotlivé e- knihy, ale čtečky. Na čtečkách pak mohou být víceméně bez omezení nahrané ty knihy, které jsou z hlediska autorských práv volné, proti tomu nejsou právní námitky odnikud. Čtenáři se tak mohou se čtečkami seznámit a případně se i rozhodnout, zda si je v budoucnu sami pořídí. Mohou také posoudit, které parametry a vlastnosti čteček jsou pro ně důležité a které jen zbytečně zvyšují cenu. Proto jsme pořídili 3 čtečky různých vlastností.

Sony PRS – T1 má standardní velikost displeje 6“, displej je dotykový. Čtečka PocketBook PRO 602 má rovněž displej 6“, není však dotykový. Zato má zajímavou funkci hlasového předčítání textu – zatím dobře funguje v angličtině, němčině a francouzštině. Český text zní komicky, pracujeme však na získání českých hlasových souborů. Největší čtečkou je pak Jinke Hanlin A9 – jak název napovídá, má displej 9“, který je dotykový, avšak čtečku lze dobře ovládat i z bohatě vybavené klávesnice.

Půjčování se řídí těmito pravidly:

1. Čtečky elektronických knih (dále „čtečky“) jsou určeny k absenčnímu i prezenčnímu půjčování. Jsou vydávány a vracejí se u výpůjčního pultu v oddělení pro dospělé.

2. Čtečky si mohou absenčně půjčovat uživatelé od 18 let, kteří jsou v knihovně zaregistrováni minimálně 1 rok a nemají vůči ní závazky.

3. Při výpůjčce čtečky je s uživatelem uzavřena písemná smlouva o výpůjčce a uživatel skládá kauci ve výši 1 000 Kč, která mu bude vrácena při odevzdání čtečky.

4. Výpůjční lhůta při půjčování čteček je 14 kalendářních dní. Pokud není na čtečku záznam, lze tuto lhůtu prodloužit. Poplatek z prodlení činí 5 Kč za 1 výpůjční den po překročení výpůjční lhůty. Knihovna je oprávněna pro vybírání tohoto poplatku využít i složené kauce.

5.Uživatel není oprávněn dále půjčovat čtečku třetím osobám.

6. Čtečka je půjčována s elektronickými knihami, které patří z hlediska autorského práva k volným dílům. Uživatel je povinen čtečku vrátit s identickým obsahem elektronických knih jako při převzetí (stejné e-knihy a jejich stejný počet). Uživatel odpovídá za případné neoprávněné využití dalších, autorsky chráněných děl.

7. Uživatel nesmí měnit nastavení čtečky. Zejména je nepřípustné odebírat, přidávat či aktualizovat softwarové vybavení čtečky.

8. Uživatel je povinen dbát na to, aby nedošlo k poškození, ztrátě či odcizení čtečky.

9. Čtečka je půjčována včetně příslušenství (nabíječky s USB kabelem, obalu, příručky). Uživatel je povinen vrátit čtečku včetně uvedeného příslušenství a nabitou, aby bylo možné zkontrolovat její technický stav.

10. V případě poškození čtečky nebo jejího příslušenství je uživatel povinen zaplatit opravu, popř. dokoupit chybějící komponenty. K úhradě škody může knihovna využít kauce složené při půjčení čtečky. Pokud uživatel poškodí čtečku tak, že ji nebude možné dále používat nebo ji vůbec nevrátí, zaplatí její pořizovací cenu včetně příslušenství.