15. 2. - 9. 5. 2011 - Příběh knihy - regionální výtvarná soutěž, spolu se ZUŠ Říčany


Základní umělecká škola v Říčanech a Husova knihovna vyhlašují regionální výtvarnou soutěž na téma Příběh knihy. Soutěž je určena žákům říčanských škol ve věkových kategoriích do 6 let, 7 - 10 let, 11 - 13 let a 14 - 18 dvourozměrné práce, provedené libovolnou technikou.

Obrázky vytvořené pastelem, uhlem či jinou podobnou technikou musejí být fixovány, aby se nerozmazávaly. Zadní strana každého obrázku musí obsahovat jméno autora, věk, adresu školy a jméno pedagoga. Příjem prací se uskuteční v ředitelně ZUŠ v Říčanech, Masarykovo nám. 57, v pracovních dnech vždy v odpoledních hodinách do 30. března 2011. Práce lze poslat i poštou.

Vernisáž výstavy nejlepších prací a předání cen autorům vítězných prací se uskuteční 19. dubna 2011 v 18 hodin v obřadní síni budovy staré radnice v Říčanech, Masarykovo nám. 83. Oceněné práce budou vystaveny v celé budově Husovy knihovny ve staré radnici, Masarykovo nám. 83.

Hostem večera bude výtvarnice paní Olga Hudečková.

Další informace naleznete na www.zusricany.cz - Základní umělecká škola v Říčanech, Masarykovo nám. 57, tel. 323 602 278.