16. 3. 2011 - Společné čtení v DPS Senior


Ve středu 16. března 2011 jsme spojili čtenáře z opačných generací – děti a seniory. Spolu s dětmi ze ZŠ Bezručova jsme navštívili klienty Domu s pečovatelskou službou Senior. V jídelně domu jsme uspořádali společné čtení a besedu. Děti předčítaly z knih, které právě čtou či které je zaujaly, dvě dívky vystoupily dokonce s ukázkou vlastní tvorby. Senioři, kteří přišli ve velkém počtu, zase zavzpomínali na knihy, které v dětství četli oni, a v souvislosti s tím připomněli, jak tu dobu tehdy prožívali. Problém porozumění mezi generacemi tady neexistoval, kéž by to bylo možné zevšeobecnit...