17. 9. 2008 - Malování na rynku


Malování v teple

Na rozdíl od minulého roku, kdy se na Malování na rynku usmívalo sluníčko, panovalo letos zamračené počasí a teplota klesala v ranních hodinách až k bodu mrazu. Malování se proto tentokrát přesunulo do rozšířených prostor Husovy knihovny. Děti ze říčanských škol přišly malovat obrázky na téma Čistý vzduch všem, lidem i zvířátkům, které souviselo s právě probíhajícím Evropským týdnem mobility. Ten byl soustředěn na problémy dopravy ve městech včetně jejího vlivu na kvalitu ovzduší.

Široký námět lze uchopit různým způsobem a bylo zajímavé sledovat, jak si s ním děti poradí. Objevoval se les, zvířátka, kouřící auto (přeškrtnuté s poznámkou „takto ne !“), ulice, vláčky, louka, slunce zamlžené smogem. Zvířátka, jak už téma předurčovalo, převažovala, Výtvarná úroveň některých obrázků byla vynikající. Ty vydařené budou po dobu jednoho měsíce vyvěšeny v knihovně.

Účast byla opět hojná, do knihovny přišly téměř tři stovky dětí. Kromě malování si prohlížely i knížky a vůbec vybavení knihovny, což mnohé inspirovalo, aby se staly novými čtenáři. Děti však nebyly jedinými účastníky. Své krásné práce nám poslali také senioři z Kavčí Skály, kteří napsali, že vědí, co je čistý vzduch a čistá voda pro lidi i zvířátka. I jejich fotografie, koláže a obrázky budou v knihovně vystaveny.

Vladimír Levický