19. 9. 2012 - Malování na rynku


16. ročník dětské galerie pod širým nebem

Každý rok se děti z Říčan a okolí scházejí při zářijovém Malování na rynku. V roce 2012 se konal již šestnáctý ročník této populární akce, zvané také Galerie pod širým nebem. Děti při ní zobrazují své představy o různých pojmech, objektech, jevech, o všem možném podle tématu, které je zadáno. Malování na rynku je součástí Evropského týdne mobility, do kterého je město Říčany také zapojeno. Týden mobility je věnován propagaci bezpečné a ekologicky šetrné dopravy, udržitelného rozvoje a zdravého životního stylu. Na bezpečnou dopravu bylo zaměřeno i téma z naší knihovny “Všechny děti, žáci, žačky kreslí dnes dopravní značky“.

Počasí bohužel neumožnilo malovat opravdu na rynku, venku, neboť hustě pršelo a byla zima. Mladí malíři tedy našli úkryt v Husově knihovně, kde tvořili svá díla.