20. 9. 2006 - Malování na rynku


Ve středu 20. září 2006 se na Masarykově náměstí konalo již desáté Malování na rynku. Počasí bylo velmi pěkné a mladých malířů se dostavil hojný počet. Galerie pod širým nebem se zaplnila obrázky na téma dopravních prostředků od více než 300 autorů. Nejvíce se malovala auta různých typů i barev, letadla a autobusy. Objevily se ovšem také létající balony, ponorky, jednoduché dopravní prostředky - kočárky, koloběžky, kola, ale i některá vozidla budoucnosti. Všichni mladí výtvarníci pracovali velmi usilovně a byla pro ně připravena sladká odměna.
Děkujeme všem umělcům za jejich díla. Dík patří také pedagogům ze základních škol, školních družin, z Olivovy dětské léčebny, ze školy Magic Hill a výtvarného kroužku Základní umělecké školy za doprovod malých výtvarníků. Nejkrásnější práce budou vystaveny v dětském oddělení Husovy knihovny na Komenského náměstí.