22. 3. 2012 - Autorské čtení -Michal Viewegh


Na březnové autorské čtení jsme pozvali po všech stránkách zajímavou osobnost - spisovatelskou „superstar“ Michala Viewegha. Širokou veřejnost zaujal u nás zcela mimořádným množstvím úspěšných knih, divadelních her a filmových scénářů, ale také často hlasitě vyjadřovanými vlastními názory a postoji k různým záležitostem. Některá jeho vyjádření mohou posluchačům připadat až kontroverzní. Vycházejí však z autorova založení, životních zkušeností, pozorovacího talentu a bystrého úsudku, na základě čehož dochází k určitým závěrům a názorům. Ty je schopen hájit v jakkoli bouřlivé debatě. Debata v říčanské knihovně však měla celkem poklidný charakter, publikum (které se podle očekávání sešlo ve velkém počtu a ve kterém převládaly ženy) se zajímalo zejména o různé stránky spisovatelské tvorby. Po přečtení jedné své povídky autor odpovídal na záplavu dotazů z publika. Odpovědi byly velmi fundované, zajímavé a pronášeny s (očekávaným) přirozeným humorem. Potěšily nás Vieweghovy sympatie k Říčanům - podle svých slov má zde příbuzné, jezdí za nimi a do města také na jídlo.