26. 3. 2010 - Noc s Andersenem


Letos se spaní ve školách a knihovnách konalo již podesáté. Letošním tématem byly pohádky, musím říci, že jsme se snažili dětem připravit pěkný program a troufám si říci, že se nám to podařilo.

Od 19 hodin jsme přivítali celkem 101 účastníků našeho společného nocování. Jednalo se o velkou skupinu, shromáždili jsme se na chodbě „Bezručovky“. Zde jsme se přivítali a děti se dozvěděly, co je čeká a nemine. Pravda, někteří rodiče své ratolesti vybavili takřka lodními kufry, ale to patří k věci.

Na začátek byl připraven na terase dalekohled, kterým jsme mohli pozorovat měsíc. Zatím se nám ustálily naše pracovní skupiny a mohlo se začít s plněním pohádkových úkolů. Rozdělili jsme se do 8 skupin, každá skupina plnila pohádkovou olympiádu, vyráběla pohádkovou postavu z keramické hlíny, další postava byla z různých materiálů. Zajímavé bylo pozorovat, jak se děti se svými úkoly poperou. Děti velmi příjemně překvapily, dalším bodem programu bylo nacvičit krátkou scénku, kterou v průběhu večera děti předvedly. Dramatické výkony byly velmi zajímavé a pěkné. Větší děti se ujaly organizace a menší ochotně hrály v pohádkovém představení.
Vrcholným zážitkem bylo vystoupení rytířů, které bylo také zdařilé. Poté byly účastníci odměněni drobnostmi a začali jsme se připravovat na nocování ve velké tělocvičně. Nejmladší spáč byl ve věku necelých šesti let. Na dobrou noc se četly pohádky. Ráno se rozdaly pamětní listy a děti dostaly po perníčku na cestu domů.

Děkujeme všem organizátorům a účastníkům za velmi pěknou pohádkovou noc!

Mgr. Ivana Tůmová