28. 11. 2013 - Jiřina Šiklová


28. listopadu 2013 jsme v knihovně přivítali vzácnou osobnost - Jiřinu Šiklovou

Rozsah aktivit osobností jako je Jiřina Šiklová bývá velmi široký a zanechávají za sebou výraznou stopu. Doktorku Šiklovou lze označit za typickou intelektuálku (v tom dobrém smyslu slova), vycházející původně z levicového pohledu na svět, přičemž nepřijala stalinismus ani normalizační „reálný socialismus“ a angažuje se zejména v nevládních organizacích, zaměřených na otázky demokracie, životního prostředí a sociologie. Již v roce 1956 vstoupila do KSČ, v šedesátých letech se stala aktivní představitelkou jejího reformního křídla, se stranou se definitivně rozešla v roce 1969. Nevyhnutelně to tehdy znamenalo také konec jejího působení jako pedagožky na Katedře sociologie FF UK (kterou v padesátých létech spoluzakládala), a přechod do převážně dělnických profesí. V normalizačních létech se angažovala při distribuci zahraničních a exilových knih do Československa, je také signatářkou Charty 77. Neminula ji perzekuce včetně věznění v letech 1981 – 82 za „podvracení republiky“. Jiřina Šiklová je také autorkou několika knih.

Při pořadu u nás hovořila o různých aktuálních otázkách a problémech (demografické změny v Evropě, stárnutí, krize politických stran, zkušenosti s jednáním s politiky, vztahy generací mezi sebou apod.) a zodpověděla mnoho otázek návštěvníků. Při odpovědích se neuchylovala k obecným vyjádřením, takovým, s kterými by mohli souhlasit všichni, naopak nechyběly názory, kterým nezanedbatelná část publika oponovala. Bylo zřejmé, že doktorka Šiklová k nim dospěla kritickou analýzou na základě hlubokých znalostí, vzdělání a velkých životních zkušeností.

O pořad byl velký zájem, patřil k těm nejvíce navštíveným.