30. 4. 2007 - Noc s Andersenem


V pátek 30. března 2007 jsme se i my připojili k mnoha jiným knihovnám a zorganizovali Noc s Andersenem. V knihovně tak přenocovalo 16 dětí různého věku. Podvečer jsme zahájili pohádkou Pasáček vepřů, kterou pro děti připravily a nacvičily všechny knihovnice Husovy knihovny. Pak si děti měly samy připravit malý kulturní program. Některé sehrály loutkové divadlo, jiné zas bavily kouzly a triky. Aby v knihovně zůstala vzpomínka na společně prožitou noc, ozdobili jsme strom zvaný pohádkovník novými "čerstvými" kytkami i lístky se vzkazy a podpisy. Po práci přišla zábava! Smáli jsme se při různých hrách, bavili se tancováním s balónky a pořádali všelijaké soutěže. Než jsme se nadáli, bylo pozdě v noci (mnohé děti už začínaly značně zívat!), a tak nám nezbylo nic jiného než ustlat provizorní spaní mezi knížkami. Někdo lehnul a spal, někdo ještě dlooouho do noci švitořil a chichotal se, ale nakonec jsme usnuli úplně všichni! Ráno jsme určitě vstávali s hlavou plnou rozumu a vědomostí, které se k nám přece musely dostat z těch všudypřítomných knih!!!