30. 4. 2013 - Vernisáž prací z výtvarné soutěže Kolečka a páčky - hlavní pořadatel ZUŠ Říčany


Město Říčany, Základní umělecká škola Říčany, Husova knihovna Říčany a Fakulta strojní ČVUT v Praze vyhlásily regionální výtvarnou soutěž s připomenutím významné osobnosti Emila Kolbena na téma KOLEČKA A PÁČKY.

Věkové kategorie do 6 let, 7 – 10 let, 11 – 13 let, 14 – 18 let.

Do soutěže bylo možné přihlásit plošné i prostorové práce, provedené jakoukoli technikou. Do soutěže bylo možné přihlásit jen vlastní práce.

Výstava se uskutečnila v prostorách Husovy knihovny a Staré radnice v Říčanech, až do 21. května 2013. Následně se oceněné práce přesunuly do výstavních prostor vestibulu Ústavu strojírenské technologie ČVUT v Praze, kde zůstaly do 21. června 2013.

Vernisáž výstavy a předání cen autorům oceněných prací (za účasti významných hostů) se uskutečnily 30.dubna 2013 v 18.00 hodin v prostorách Staré radnice v Říčanech, Masarykovo nám. 83 a 30. května 2013 v 18.00 hodin ve vestibulu Ústavu strojírenské technologie ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6 – Dejvice.

Nejvíce všechny přítomné zaujal věrný model "výtahu" na lodě (pro překonávání rozdílu vodních hladin).