30. 9. - 6. 10. 2013 - Týden knihoven


Týden knihoven all inclusive. V době od 30.9. do 6.10. 2013 proběhl v naší republice Týden knihoven. Je to akce, kterou vyhlašuje SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků – sekce knihoven. V roce 2013 se se konal již 17. ročník s mottem „S námi jen all inclusive“. Říčanská Husova knihovna je pravidelným účastníkem Týdnů knihoven. V roce 2013 v duchu uvedeného motta vytvořila opravdu komplexní nabídku.

V pondělí 30.9. měli senioři nad 60 let možnost pořídit si čtenářskou legitimaci na 1 rok bez poplatků (místo obvyklé stokoruny). Dále se pracovníci knihovny snažili seniory blíže seznámit s možnostmi využití počítačů v knihovně ať už po stránce čistě knihovnické (vyhledání žádané publikace v katalogu), nebo všeobecně praktické (internet, email apod.). Personál knihovny byl posílen o asistentku, která se přednostně věnovala návštěvníkům z této cílové skupiny.

V úterý 1.10. si rodiče na rodičovské dovolené mohly od svých dětí chvíli odpočinout, neboť v oddělení pro děti byl připraven zábavný program pro předškoláky.

Bohatý program byl naplánován připraven také ve středu 2.10. V oddělení pro děti měla probíhat beseda a autorské čtení se známou autorkou dětské fantasy literatury pro Michaelou Burdovou, autorkou knih Poselství jednorožců, Křišťály moci a Syn pekel - Vlčí krev. Kvůli onemocnění autorky se pořad nekonal (uskutečnil se však později v náhradním termínu, 16.10. a měl velký úspěch)

Čtvrtek byl věnován handicapovaným osobám. Držitelé průkazu ZTP měly ten den roční registraci (čtenářskou legitimaci) zdarma. Pokud dosud neregistrovaní čtenáři chtěli využívat služby knihovny bez registrace (omezení na internet a prezenční půjčování), nebyli povinni platit denní poplatek.

Stejný režim platil v pátek pro návštěvníky z řad národnostních a jazykových menšin.

Jelikož je sobota dnem určeným pro celou rodinu, nebylo v sobotu otevřeno jen oddělení pro dospělé, ale oproti běžnému provozu také oddělení pro děti, aby si knížky mohli vypůjčit opravdu všichni z rodiny. Navíc byla obě oddělení otevřena také v neděli 6.9. – pro všechny. Otevírací doba v sobotu a v neděli byla od 8.30 do 12 hodin.