31. 5. - 15. 8. 2011 - Výstava ,,Život a dílo Karla Čapka"


Navazovala na předchozí výstavu "Do Anglie s Karlem Čapkem".

V únoru 2011 uspořádala říčanská knihovna výstavu „Do Anglie s Karlem Čapkem“ . Náplní výstavy byly fotografie ze spisovatelovy cesty po jižní Anglii, Irsku a Skotsku, doplněné jeho postřehy a drobnými kresbami (z těchto cest vznikla kniha fejetonů Anglické listy). Na tuto výstavu jsme navázali.

Exponáty byly zapůjčeny z Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše, kde vznikl projekt různých výstav o tomto významném spisovateli. Rozsah tohoto projektu je poměrně značný, jeho partnerem je Ministerstvo kultury ČR a spolupracují na něm významná muzea a galerie. Důležitou částí tohoto projektu je souhrnná výstava „Život a dílo Karla Čapka“, o níž naše knihovna projevila zájem a došlo k dohodě o zapůjčení exponátů.

Výstava byla uspořádána v oddělení pro dospělé na Masarykově náměstí, tvořilo ji celkem 19 velkých panelů se zajímavými dobovými materiály, fotografiemi, ukázkami knih, informacemi apod. Jak napovídá i označení jednotlivých panelů, ukázala mnoho z Čapkova osobního života (Rodina, Dětství, Mládí a naděje, Lásky, Léta třicátá, Na konci cesty), z jeho postojů (Vyslanec československé kultury, TGM), práce (Čapek novinář, Čapek zakladatel moderní sci – fi, Čapek dětem, panely s ukázkami jeho děl) i jak trávil volný čas (Záliby a koníčky, Na cestách, Strž apod.).

Touto atraktivní a zároveň odborně velmi fundovanou výstavou jsme se snažili přispět k rozšíření vědomostí o českém spisovateli, kterého lze označit v historickém kontextu za osobnost světového významu.