5. 10. až 25. 11. - výstava Josef Čapek - malíř, básník, spisovatel


Ve dnech 5.10 – 25.11.2015 měli všichni návštěvníci knihovny možnost zhlédnout výstavu s názvem "Josef Čapek - malíř, básník, spisovatel", kterou Husova knihovna pořádala ve spolupráci s Památníkem Karla Čapka ve Staré Huti a s Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně.

Výstava se konala u příležitosti 70. výročí úmrtí Josefa Čapka a představovala ucelenou informaci o životě a díle tohoto umělce a ryzího člověka, který byl až dosud ve stínu svého celosvětově známého bratra Karla. Na 13 panelech byla dokumentována jeho tvorba literární i výtvarná, odvíjí se jeho životní příběh. Výstava zachytila mládí, studia, první společné tvůrčí počátky s Karlem Čapkem, předválečnou avantgardu, volnou malbu i práci pro obživu, umělecky naplněná 30. léta 20. století, boj proti totalitě a konec v koncentračním táboře. Byla doplněna faktografií – soupisem literárního díla, výstav, zastoupením v galeriích.

Scénář výstavy vytvořil Památník Karla Čapka

Výstava se setkala s dobrým ohlasem návštěvníků, včetně odborníků zabývajících se speciálně tímto tématem. Shlédlo ji také mnoho žáků škol, které k nám pořádaly exkurze.

U příležitosti výstavy jsme uspořádali soutěž pro mateřské školy na téma pohádky Josefa Čapka „O pyšné noční košilce“ (píšeme o ni na jiném místě).