23. 4. 2015 - Kaleidoskop Jana Rejžka


V naší knihovně jsme tentokrát přivítali spisovatele, moderátora a kritika Jana Rejžka.

O náš pořad s Janem Rejžkem byl velký zájem, návštěvnost překonala naše očekávání a knihovna byla opět plná.

Při autorských čteních a dalších pořadech v knihovně vystupující většinou představují své knížky, čtou z nich, vyprávějí o své práci, životě, o svých postojích a názorech, přidávají „veselé historky z natáčení“, besedují s návštěvníky apod. Hlavním prostředkem pořadu je mluvené slovo.

Zcela jinak tomu bylo u Jana Rejžka. Ten svůj pořad pojednal především jako představení hodnotné, často avantgardní hudby, té, která není v komerčních, ale ani ve veřejnoprávních médiích uváděna, tedy jako jakousi diskotéku.

Ti z návštěvníků, kteří očekávali především ono vyprávění a ty příhody, byli trochu zaskočeni; po přestávce někteří z nich už odcházeli. Pořad zřejmě jejich očekávání nesplnil.

Jiní, zejména ti, kteří znali Jana Rejžka blíže a zájemci o uváděnou oblast, a také ti, kterým jsou blízké osobní postoje Jana Rejžka, velmi vítali, že mají možnost účasti na pořadu s tak zajímavým protagonistou a vyjadřovali spokojenost.

Jan Rejžek je nepřehlédnutelnou osobností, i když vnímanou ne všemi s pochopením. Už v 70. létech proslul svými mnohdy nekompromisními kritikami v časopise Melodie. Hlavní hvězdy tehdejšího popu nijak nešetřil, což se nezřídka odrazilo i v osobních vztazích s nimi. Své názory nijak nezměnil a vyjadřuje je bez autocenzury, takže ani po změně režimu neubylo těch, kteří ho „nemusejí“ či s ním dokonce vedou soudní spory.

Této své pověsti plně dostál i při našem pořadu.