Katalog online

Tritius Čtenářské konto
Dětský čtenářský klub - květen

Dětský čtenářský klub - květen

Setkání dětského čtenářského klubu budou z důvodu pandemie probíhat on-line.
Čtenářů bude poslán zvací link, na kterém se budou moct přihlásit.
Termíny on-line setkání jsou rozděleny klasicky podle čtyř skupin čtenářů.

Informace o klubu:

Dětský čtenářský klub bude probíhat v Husově knihovně Říčany od září 2020 do června 2021 vždy od 17 do 18 hodin, kdy je knihovna uzavřena pro veřejnost, a to na adrese Komenského nám. 1910, Říčany.

Do klubu jsou přijaty děti po absolvování první třídy základní školy až do věku patnácti let.

Děti přihlášené na klub mají setkání jednou za měsíc. 

Jsou otevřeny 4. skupiny vždy po 10 dětech. 1. skupina bude mít setkání vždy první úterý v měsíci, 2. skupina druhé, 3. skupina třetí a 4. skupina čtvrté úterý v měsíci.

Na klub mají přístup pouze přihlášené děti, bez přístupu rodičů a sourozenců.

Čtenáři si během klubu mohou vrátit a půjčit knihy, časopisy a audioknihy.

V klubu bude čtenářům čteno, s knihami budeme pracovat v rámci čtenářské gramotnosti, povídat si o nich a bude čas i na samostatné čtení. 

Klub bude poskytován zdarma, ale pouze pro registrované čtenáře. 

Pokud přihlášené děti klub navštíví alespoň šestkrát, na posledním klubovém setkání od knihovny obdrží odměnu.

Pokud čtenář nemůže přijít na svoje klubové setkání, může po domluvě přijít na náhradní termín s jinou skupinou.

Příspěvek na klub bude čerpán od ORP Říčany - Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. v ORP Říčany, Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643