15. 10. 2015 - Pavel Kosatík


Husova knihovna uvedla 15. října 2015 další pořad z cyklů autorských čtení. Hostem v knihovně byl Pavel Kosatík, jeden z našich nejznámějších spisovatelů a žurnalistů. I když jsme pořad původně nazvali „autorské čtení“, jednalo se spíše o besedu s návštěvníky, i když autorovy knihy byly rovněž přítomny a byl o ně velký zájem. Pavel Kosatík ponechal divákům široký prostor pro nejrůznější dotazy. Ty padaly jeden za druhým a každý inspiroval ty další, takže se pořad protáhl daleko za běžný čas trvání obdobných akcí. Kromě autorových knih, spisovatelství, žurnalistické činnosti či televizních scénářů došlo i na probírání aktuální společenské a politické situace (úroveň školství, migranti, řešení globálních problémů, tajné služby apod.).

Pořad měl vynikající úroveň, Pavel Kosatík nezůstal dlužen své pověsti a oslnil erudovaností, širokým rozhledem, kultivovaností a noblesou. Uspokojil ty, kteří se blíže zajímali o literaturu, jeho knihy, spisovatelskou inspiraci a témata s tím související, jakož i ty, kteří se dotazovali na jeho pohled na současnost. Knihovna v dalších dnech dostávala děkovné maily od spokojených návštěvníků.

------------------------------

Blíže o Pavlu Kosatíkovi:

Je absolventem právnické fakulty.  Po studiích začal pracovat u Dilie jako právník specializovaný na autorské právo, po dvou letech přešel do nakladatelství Československý spisovatel. Pracoval jako redaktor v několika nakladatelstvích a v redakcích – Mladá fronta dnes, Reflex, Hospodářské noviny, Ikarie. Od roku 1996 je na „volné noze“. Začal jako spisovatel sci-fi, dnes je znám jako spisovatel faktu a literární historik. Pravidelně publikuje v časopisech Týden a Respekt (zde psal seriál Česká inteligence). Založil nakladatelství Kdo je kdo.

Je autorem více než 20 knih, z nichž některé dosáhly významného ocenění. Např. za knihu „Jan Masaryk: Pravdivý příběh“ získal Výroční cenu nakladatelství Mladá fronta za rok 1999. Za knihu „Ferdinand Peroutka: Pozdější život (1938–1978)“ obdržel Výroční cenu Nadace Český literární fond za původní literaturu za rok 2000 a od Nadace Charty 77 Cenu Toma Stopparda za rok 2001. Tuto knihu také ocenili čtenáři ve vánoční anketě Lidových novin jako nejzajímavější knihu literatury faktu v roce 2000. V roce 2010 se jeho soubor 16 esejů s názvem České snění umístil na 4. místě v anketě Kniha roku Lidových novin. Oceněna byla i jeho novinářská činnost, za rok 2009 získal Cenu Ferdinanda Peroutky. Je také autorem televizních scénářů - Jan Masaryk I a II, Fenomén Kohout, Zmizení bankéře Preisse, České století.