Pohled do studovny

Vítejte na stránkách
Husovy knihovny Říčany.

Říčanská knihovna je městskou knihovnou s fondem přes 126 000 knih.

Do knihovny je umožněn bezbariérový přístup.

Zřizovatelem knihovny je Město Říčany.

Nyní je knihovna i na FACEBOOKU                

 

Podívejte se na VIDEOPREZENTACI KNIHOVNY !

Otevírací doba

Oddělení
pro dospělé

Pondělí: zavřeno
Úterý: zavřeno
Středa: zavřeno
Čtvrtek: zavřeno
Pátek: zavřeno
Sobota: zavřeno
Neděle: zavřeno

Oddělení
pro děti

Pondělí: 12-18
Úterý: 8.30-18
Středa: 8.30-18
Čtvrtek: 8.30-18
Pátek: 8.30-18
Sobota: zavřeno
Neděle: zavřeno

Nová zpráva: 20.11.2017

Jak to bude dále s knihovnou II

od 4.12.2017 - ZAHÁJENÍ OMEZENÉHO PROVOZU v oddělení pro dospělé na Masarykově náměstí               

„Jak to bude s knihovnou“ jsme nazvali i naši předchozí informaci, neboť takto byly nejčastěji formulované četné dotazy našich čtenářů. A ti se ptají stále. Co se změnilo? Jednání o nových prostorách pro knihovnu dále probíhají, ale stěhování knihovny do nich stále ještě zdaleka není na pořadu dne. Neskrýváme, že nás, pracovníky knihovny, tato situace vůbec netěší.

U vědomí toho, že uzavření oddělení pro dospělé je již neúnosně dlouhé, jsme se rozhodli vyzkoušet alespoň provizórium a zkusit provozovat knihovnu ve zbylých prostorách, které stavbou nejsou zasaženy, a to od 4. prosince.

Rozsah služeb bude nutně značně omezený, zejména výběr knih. Většinu z nich máme totiž odvezenu do speciálního skladu a není k nim přístup. Byly původně v rozsáhlých prostorách, kde je dnes staveniště, jsou zabaleny a uskladněny tak, aby byly alespoň částečně chráněny před vlhkostí a dalšími nepříznivými vlivy. Zabírají také prostor několikanásobně větší než je ten, který máme nyní k dispozici.

K dispozici budou zbylé knihy, které nebylo nutné odvézt, neboť jsou v místě, které není dotčeno stavbou. Kromě toho můžeme pro naše čtenáře připravit knihy, které máme uloženy v našich stálých skladech (v katalogu knihovny mají signaturu SK). V plném rozsahu budou k dispozici také časopisy a audioknihy.

Co se týče vracení knih, uvítáme, když se budou vracet tituly, které mají rezervovány další čtenáři, jde především o knižní novinky či povinnou četbu. Vracení ostatních dříve půjčených knih je v zásadě také možné, jsme však limitování prostorem a může nastat situace, že je už nebudeme mít kam dávat …..

Čtenáři budou vstupovat do knihovny původním vchodem, jako dříve. Budou však muset použít výtah do 1. poschodí. Cesta po schodech je určena pouze jako úniková pro případ havárií, neboť prochází stavbou.

Výpůjční dobu jsme stanovili takto: pondělí, úterý, středa, pátek od 8.30 do 16 hodin, čtvrtek od 8.30 do 18 hodin.

Věříme, že tímto provizoriem aspoň zmírníme dopady situace, která v souvislosti s knihovnou vznikla. Připomínáme také, že jako další kompenzaci jsou podstatně rozšířené výpůjční hodiny v oddělení pro děti, které, k naší radosti, se dále utěšeně rozvíjí a přibývají noví čtenáři, pro které navíc připravujeme mnoho kulturních a vzdělávacích akcí, zejména ve spolupráci se školami. V oddělení pro děti máme otevřeno v pondělí od 12 do 18 hodin, od úterka do pátku od 8.30 do 18 hodin.

Uvedené provizorní řešení je podle knihovnických pravidel teoreticky neproveditelné, příp. možné jen za cenu speciálních opatření. Naši snahou bylo alespoň „torzo“ knihovny otevřít. Skutečně jsme využili veškerých možností a podnikli mnoho kroků nad rámec běžné činnosti, abychom umožnili alespoň tento omezený provoz. Prosíme naše čtenáře o pochopení, je možné, že některé jejich požadavky přes maximální snahu nebudeme moci splnit. Věříme však, že se co nejdříve vrátíme k plnohodnotnému provozu.

 

V knihovně jsou přístupné profesionální databáze ASPI (zákony a právní předpisy) 
PressReader (noviny a časopisy z celého světa)


2. 12. 2017 od 8 do 12 hodin - Den pro dětskou knihu

7. 12. 2017 od 15 do 16 a od 16 do 17 hodin - Dětský čtenářský klub

 

 

Knihy dočasně nelze vracet  do návratového boxu - více zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Oddělení pro dospělé

se nachází na Masarykově náměstí č. 83.
Zde je půjčovna, studovna, oddělení nákupu a zpracování knih a oddělení obslužných činností - vedení knihovny a administrativa.
V oddělení pro dospělé se také konají kulturní a vzdělávací akce pro širokou veřejnost – autorská čtení se spisovateli, besedy, přednášky.
 

Oddělení pro dospělé - pohled z východu
Plánek knihovny
Plánek knihovny

Virtuální prohlídka
 
Oddělení pro děti

se nachází na Komenského náměstí č. 1910. 
Zde je půjčovna určena dětem do 15 let a konají se zde kulturní a vzdělávací pořady pro školy (každý rok proběhne 170 těchto akcí).

Oddělení pro děti – dětský koutek Dětské odd. - celkový pohled
 
 
Pobočka Strašín
Tato malá místní knihovna se nachází v Obecním domě na návsi ve Strašíně, na rozhraní ulic Vojkovská a U Ládek. Knihovna zde byla založena ve dvacátých letech minulého století a slouží takřka nepřetržitě do dnešních dní. Od 1.7.2011 byla připojena k Husově knihovně Říčany. Knihovní fond tvoří výměnné soubory knih z vlastní Husovy knihovny a z knihovny v Benešově. Otevřeno je vždy ve středu od 18 do 19 hodin a dále podle dohody se čtenáři.
   

Partner knihovny: Mateřská škola Zahrádka Říčany - spolupráce na projektu její výstavby i při akcích knihovny


Knihovníci o knihách aneb co jsme poslední dobou četli

Joseph Joffo: Z Paříže do Paříže

Joseph Joffo: Z Paříže do Paříže

Četla: Eva Rýcová

celý text

Tom Michell: Co mě naučil tučňák

Tom Michell: Co mě naučil tučňák

Četla: Petra Žáčková

celý text

Elena Ferrante: Geniální přítelkyně

Elena Ferrante: Geniální přítelkyně

Četla: Eva Rýcová

celý text Poptávková řízení

22.06.2012 - Vybavení regály a stoly