27. 5. 2010 - Beseda a autorské čtení s Ivankou Devátou


Hostem našeho dalšího autorského pořadu dne 27. května 2010 byla Ivanka Devátá. Je osobností velmi známou, nepatří však k těm, kteří jsou „celebritami“ bez poctivého profesního zakotvení. Je skvělou a právem oblíbenou herečkou, v poslední době však u ní převažuje profese spisovatelská. Účastníkům večera v knihovně, kterých se opět sešel velký počet, vyprávěla o svých knížkách, ale i o životě, přátelích, starostech a radostech. Samozřejmě nechyběly ani „veselé příhody z natáčení“. Přečetla také ukázky ze své nově vydané knihy Mezi nebem a peklem, která je humorným pohledem na ženu v různých životních situacích.

U herců se obratnost mluveného projevu všeobecně předpokládá, Ivanka Devátá se však v tomto ohledu projevila jako mistr slova kvalit opravdu výjimečných. Kromě vlastního poutavého vyprávění, podávaného s dnes již málo vídanou kultivovaností a noblesou, také besedovala s diváky, jak bývá při těchto pořadech obvyklé. O besedě v pravém slova smyslu se však dalo hovořit jen stěží, spíše šlo o „one woman show“. Otázky posluchačů Ivanka Devátá vždy rozvinula do zajímavého vyprávění, plného humoru, často s nečekaným a zajímavým závěrem.

Tak jako při minulých pořadech, i nyní jsme přesvědčeni, že jsme měli při výběru účinkujícího šťastnou ruku. V autorských čteních bude Husova knihovna dále pokračovat. Příští pořad plánujeme v podzimních měsících, budeme o něm samozřejmě včas informovat.