28. 1. 2010 - Povídání o četnících a Četnických humoreskách - beseda


Ve čtvrtek 28. ledna 2010 se uskutečnil další autorský pořad. Jeho protagonisty byli Michal Dlouhý – spisovatel a duchovní otec televizního seriálu Četnické humoresky a paní Jiřina Moskalyková, manželka režiséra tohoto seriálu. Téma večera vystihoval název pořadu: Povídání o četnících a Četnických humoreskách – vzpomínka na Antonína Moskalyka. Pořad byl časově situován k 4. výročí režisérova úmrtí.

Návštěvníci velmi dobře zaplnili relativně skromné prostory knihovny. Přes toto prostorové omezení, nebo právě pro to, mívají knihovnické večery velmi příjemnou komorní atmosféru. Mizejí zde bariéry mezi účinkujícími a diváky, což bezezbytku platilo i u tohoto večera. Na své si přišli ti, kteří se zajímali hlavně o samotný televizní seriál a „veselé příhody z natáčení“ i ti, kteří se chtěli toho více dozvědět o historii bezpečnostního aparátu v naší republice.

Těžko lze totiž najít člověka povolanějšího v tomto ohledu, než je Plk. JUDr.Michal Dlouhý – ředitel kanceláře policejního prezidenta ČR, dlouholetý vrchní policejní rada, autor mnoha knih s bezpečnostní tématikou. Právě československé četnictvo je jeho celoživotním zájmem, na toto téma již napsal mnoho zajímavých populárně zaměřených knih i vědeckých prací. Klade si za cíl změnit zažité představy o četnících, kteří byli dříve vnímáni buď jako komické figurky, zmateně pobíhající a padající v groteskách Macka Sennetta, nebo jako netvoři střílející do hladových dělníků. Velmi zajímavý byl např. výčet přísných nároků, které byly kladeny nejen na samotného člena četnického sboru, ale i na celou jeho rodinu. I výběr četníkovy budoucí manželky musel být schválen velitelem, aby bylo zajištěno, že do „četnické komunity“ vstoupí jen osoba bezúhonná a dostatečně mravná, která neohrozí její vážnost.

Paní Jiřina Moskalyková přinesla mnoho zajímavých, jinak nepublikovaných fotografií a dalších materiálů o zmíněném seriálu, ale i o životě uprostřed filmového umění. Tak jako Michal Dlouhý, i ona musela zodpovídat mnoho dotazů.

Je častým jevem, že právě ti nejlepší odborníci hovoří o svém oboru s pokorou a jsou velmi vstřícní ke svým posluchačům. Michal Dlouhý nebyl v tomto ohledu výjimkou. Celý večer vyzněl po všech stránkách velmi sympaticky. Právě takové typy pořadů (obdobně jako minulá autorská čtení) bychom chtěli v knihovně dále uvádět.

Ing.Vladimír Levický