3. 10. - 9. 10. 2011 - Týden knihoven


Od 3. do 9. října - výstava o K. J. Erbenovi a další akce, nadílka, amnestie

České knihovny nabízejí své služby návštěvníkům a čtenářům po celý rok. Začátkem října však mnoho z nich ožívá ve zvýšené míře, neboť na podporu knih, knihovnictví a četby je pravidelně v této době celostátně vyhlašován Týden knihoven. V roce 2011 připadl na týden od 3. do 9. října a probíhal s mottem „15. kraj ČR - kraj knihoven", což připomíná, že se tato akce konala již patnáctým rokem. Aktivně, s vlastním programem, se Týdne knihoven každoročně zúčastňuje kolem 400 knihoven. Mezi nimi nemůže chybět říčanská knihovna, která připravila zajímavou kombinaci akcí a knižních darů pro čtenáře.

Od pondělí 3. října byla v knihovně nainstalována výstava věnována Karlu Jaromírovi Erbenovi, jehož 200. výročí narození jsme si v tomto roce připoměli. K výstavě naše kolegyně Eva Rýcová připravila pásmo „Nejspanilejší z českých básníků" spojené s promítáním a výkladem.

Po celý týden probíhala „nadílka" knih (návštěvníkům byly zdarma k dispozici přebytečné knihy z knihovny).

V zahajovací den, pondělí 3. října, byly také odpuštěny poplatky za opožděné vrácení vypůjčených knih.