5. 11. 2009 - Richard Pachman - autorské čtení


Čtení z knihy Jak chutná život v podání autora, Richarda Pachmana seuskutečnilo ve čtvrtek 5. listopadu. Bylo provázeno značným zájmem návštěvníků. Původní počet připravených židlí a křesel pro posluchače se ukázal jako zcela nedostatečný, postupně se zdvojnásobil a nutné bylo využít i židle z kanceláří, aby se dostalo na všechny zájemce.

Téma vlastního boje s následky vážného úrazu a nemoci, které autor popsal ve své prvotině Jak chutná bolest, je i v jeho nové knize přítomno. Je ovšem zpracováno s časovým odstupem a v širším pohledu. Není omezeno na autora samotného, v knize jsou zachyceny i příběhy jeho přátel a lze v ní nalézt mnoho zajímavých myšlenek s všeobecnou platností.

Veřejnost zná Richarda Pachmana rovněž jako malíře, a především jako skladatele a zpěváka. Kromě vyprávění a čtení z knihy obohatil večer o několik písní z vlastní díly. Na začátku pořadu sice upozorňoval diváky, že je vzhledem k silnému nachlazení indisponován, na jeho projevu a zpěvu však bylo téměř nemožné zaznamenat nějaký handicap. Večer se velmi vydařil, na čemž má kromě autora samotného a zaměstnanců knihovny velký podíl zejména paní Iva Mračková a sdružení Dobrá knížka, které se spisovatelem úzce spolupracuje a podílí se i na organizaci jeho akcí.

Ing. Vladimír Levický