Katalog online

Tritius Čtenářské konto

11. 10. 2022 Promítání filmu České kořeny ve Švédsku

Filmem „České kořeny ve Švédsku“ jsme zahájili cyklus akcí „Česko – švédský měsíc v Říčanech“, který poté pokračoval dalšími pořady – přednáškami, koncerty a výstavami. Film „Ceské kořeny ve Švédsku“ představil formou umělecky zpracovaných medailonků několik významných Čechů a Češek, kteří odešli do Švédska před rokem 1989 za svobodou. V této, pro českou emigraci málo typické zemi, mohli pak uplatnit své schopnosti a talenty bez politických omezení. Pořad moderovala spoluautorka dokumentu Martina Fialková a vzácnými hosty byli osobnosti z dokumentu – švédská historička českého původu Blanka Karlsson a její manžel Stellan Karlsson. Dalším hostem byl autor výstav Jiří Králík, který pohovořil o připravených výstavách - Unesco, České stopy, Od ucha k uchu (o sdružení Šafrán, jehož tvorba byla vydávána ve Švédsku) a Genealogie švédských králů.

Pořad se setkal se značným diváckým zájmem.