Katalog online

Tritius Čtenářské konto

Historie a současnost knihovny

Město Říčany, známé svým bohatým společenským životem, mělo v době před vydáním knihovnického zákona v roce 1919 již dvě veřejné knihovny. Vedle Husovy knihovny, která v té době patřila tělocvičné jednotě Sokol, působila zde ještě veřejná spolková knihovna Beseda. Tato knihovna působila samostatně a sloučila se s veřejnou knihovnou teprve za 1. světové války. Spolek Beseda se původně jmenoval Čtenářská beseda a byl to nejstarší spolek v Říčanech vůbec.

"Když založena byla v Říčanech Čtenářská beseda v roce 1868, umístěna byla v jedné z místností radničních, a to laskavostí obce bezplatně", uvádí Gustav Trnka ve své knize Město Říčany v minulosti i přítomnosti. V roce 1883 se Čtenářská beseda spojila s volným sdružením ochotníků a pořádala pak také koncerty, bály a ochotnická představení. Knihovníkem byl přes 25 let pan Antonín John, který byl za své zásluhy jmenován čestným členem spolku. Po vydání zákona o veřejných knihovnách obecních v roce 1919 vznikla v Říčanech veřejná knihovna převzetím Husovy knihovny. 14. listopadu 1920 se ustanovila sedmičlenná knihovní rada a byl jmenován knihovník. Členství v radě nebylo formální, členové rady pečovali nejen o finanční zajištění a vedení účtů, ale podíleli se i na výběru knih pro knihovnu.Záznamy o vzniku a práci veřejné knihovny se zachovaly v Zápisníku knihovní rady v Říčanech, který končí až v roce 1951. Během 2. světové války byl provoz knihovny omezován v důsledku nařízení o vyřazování knih nevhodných autorů i celkové špatné hospodářské situace. Pracovat knihovna však ani za těchto podmínek nepřestala.

Po osvobození opět začíná fungovat knihovní rada za války rozpuštěná, část knihovního fondu se vrací zpět. Nastává nový rozkvět, který je doložen vyšším počten čtenářů i výpůjček i zvýšeným rozpočtem. V roce 1947 měla knihovna téměř 10.000 svazků.

Stabilnějších výsledků začala knihovna dosahovat po roce 1960, kdy se přestěhovala do budovy staré radnice na Masarykově náměstí, kde je do současné doby. Do roku 1960 byla knihovnou okresní, v letech 1960-1989 městskou a od roku 1989do konce roku 2002 je opět knihovnou okresní.

V lednu 2002 dochází k přestěhování Oddělení pro děti do větších prostor na Komenského náměstí.

Po zániku okresních úřadů se od 1. ledna 2003 stalo zřizovatelem Husovy knihovny Město Říčany.

Do 31.prosince 2005 byla Husova knihovna pověřena výkonem knihovnických regionálních funkcí na základě smlouvy uzavřené se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně. Odborné informace poskytovala 9 profesionálním a 61 obecním knihovnám s dobrovolnými knihovníky. Po roce 2005 poskytuje Husova knihovna menším obecním knihovnám výměnné knižní soubory v rámci kooperačního programu.

Malování na rynku 1997

V dalších letech se knihovna modernizuje. Fondy jsou zpracovány a prezentovány na počítači (katalog na internetu), výpůjční protokol je od 1. prosince 1998 automatizovaný v dětském oddělení a od 8. března 1999 v oddělení pro dospělé. Všem návštěvníkům je umožněn přístup na internet.

V roce 2008 získala knihovna další prostory uvolněním kanceláří na Masarykově náměstí 83, tím se plošně zvětšilo oddělení pro dospělé z 213 m2 na 373 m2. Přibyla studovna a čítárna časopisů, rozšířily se prostory veřejného internetu a bylo možné odstranit provizória vyplývající z nedostatku místa (např. nevyhovující uložení svazků).

v létě 2012 se uvolnily nové, o dvě třetiny větší prostory na Komenského náměstí přímo sousedící se stávající knihovnou, do kterých se dětské oddělení přestěhovalo. Zvětšilo se tak z původních 100 m2 na 167 m2.  Knihovní fond dětského oddělení bylo tudíž možné umístit na jednom místě bez meziskladů, vyřešil se problém s nedostatečnou kapacitou WC a zázemí, komfort pro návštěvníky se značně zvýšil.  

Zájem o služby oddělení pro děti se nepřestal zvyšovat, takže půjčovní hodiny se dále rozšiřovaly.

K "revolučnímu" předělu v historii knihovny došlo v letech 2017 - 2018. V létě 2017 se při opravách střechy v hlavní budově knihovny na Masarykově náměstí 83 objevily historické malby. Bylo rozhodnuto o jejich komplexní restauraci a o změně využití prostor, kde do té doby knihovna působila, na obřadní síň a koncertní sál pro Základní uměleckou školu. Pro knihovnu bylo nutné najít nové prostory. Hledání bylo poměrně složité, ale nakonec Město rozhodlo o koupi domu rovněž na Masarykově náměstí, s popisným číslem 66 - rekonstruovaného objektu slavnostního charakteru, se 3 poschodími, známého jako "Teršípův dům". Tam se knihovna (resp. její oddělení pro dospělé) přestěhovala a působí zde od 25. června 2018.

PODROBNĚJI JSOU UDÁLOSTI POSLEDNÍCH LET POPSÁNY V SEKCI "PŘEHLED UDÁLOSTÍ"