Katalog online

Tritius Čtenářské konto

Pravidla

Jak se stát čtenářem

V oddělení pro dospělé potřebujete k zápisu občanský průkaz a 200,- Kč (dospělí), 150,- Kč (studenti), 130,- Kč (důchodci, od 80 let zdarma) zápisného na jeden rok (12 měsíců). Podpisem na vyplněné přihlášce se zavážete, že budete dodržovat Knihovní řád. Na základě vyplněné přihlášky obdržíte průkaz čtenáře Husovy knihovny.

Dětem do 15 let musí jejich přihlášku podepsat zákonný zástupce, který přebírá záruku plnění závazků dětského čtenáře. Děti platí 100,- Kč na jeden rok (12 měsíců).

Čtenáři, kteří mají uvedenou e-mailovou adresu v osobní kartě čtenáře, mohou využít novou službu - zasílání tzv. předupomínek. Tato služba znamená, že 3 dny před uplynutím výpůjční lhůty jim bude zaslán informativní e-mail. Tuto službu poskytujeme zdarma.

Výpůjční lhůty

Knihy výpůjční lhůta je 1 měsíc, pokud není uvedeno jinak:

novinky zpravidla 14 dnů (výpůjční doba je uvedena na knize)
často žádané tituly zpravidla 14 dnů (výpůjční doba je uvedena na knize)
knihy z jiných knihoven individuální termín je oznámen při půjčení
knihy z příručního fondu pouze prezenčně

Časopisy - výpůjční lhůta je 14 dnů, poslední čísla se nepůjčují

Prodlužování výpůjček

Výpůjčky si lze prodloužit (pokud nejsou rezervovány dalšími čtenáři) při osobní návštěvě, telefonicky nabo emailem.

Nově si můžete sami prodlužovat výpůjčky prostřednictvím svého čtenářského konta. Přihlaste se do svého čtenářského konta zadáním čísla průkazky a data narození ve formátu rok, měsíc, den (například osoba narozená 24. 7. 1986 bude mít přihlašovací heslo 860724). Prodloužit se dá každý titul, který není půjčen déle než 30 dní a není rezervován dalším čtenářem. Máte-li zájem o prodloužení pouze některých knih, můžete si knihy, které prodloužit nechcete „odznačit“ zrušením výběru u daného titulu.