Katalog online

Tritius Čtenářské konto

Programy pro školy a školky

Nabídka besed Husovy knihovny Říčany v oddělení pro děti:

Na besedy je vyhrazeno pondělí dopoledne, kdy je knihovna uzavřena pro veřejnost.
Rozvrh: první beseda 9 - 9.45, druhá beseda 10 - 10.45 hodin

Informatika, Poprvé v knihovně: pro mateřské školy 

První seznámení s knihovnou, půjčováním a řazením knih, časopisů a audioknih. 
Seznámení s pojmy kniha, časopis, audiokniha, spisovatel, ilustrátor, leporelo, komiks.
Závěrem si děti prohlédnou knihovnu.

Beseda trvá 45 minut.

Informatika, Podruhé v knihovně: pro 1. - 2. třídy základních škol 

Seznámení s knihovnou, půjčováním a řazením knih, časopisů a audioknih. 
Seznámení s pojmy kniha, časopis, audiokniha, spisovatel, ilustrátor, leporelo, komiks, beletrie a naučná literatura.
Závěrem si děti prohlédnou knihovnu.
Beseda trvá 45 minut.

Informatika, Cesta k informacím I.: pro 3. - 5. třídy základních škol 

Seznámení s knihovnou, půjčováním a řazením knih, časopisů a audioknih. 
Seznámení s pojmy kniha, časopis, audiokniha, spisovatel, ilustrátor, leporelo, komiks, beletrie a naučná literatura.
Vyhledávání v knihovnickém systému Tritius. Orientace v knihovně.
Závěrem si děti prohlédnou knihovnu a vyzkouší si vyhledávat v katalogu.
Beseda trvá 45 minut.

Informatika, Cesta k informacím II.: pro 6. - 9. třídy základních škol 

Seznámení s knihovnou, půjčováním a řazením knih, časopisů a audioknih. 
Seznámení s pojmy kniha, časopis, audiokniha, spisovatel, ilustrátor, leporelo, komiks, beletrie a naučná literatura.
Vyhledávání v knihovnickém systému Tritius. Odkazy na weby. Orientace v knihovně.
Závěrem si děti prohlédnou knihovnu a vyzkouší si vyhledávat v katalogu.
Beseda trvá 45 minut.

Nauč se vyhledávat knihy v knihovně: pro 2. - 9. třídy základních škol 

Seznámení s knihovnou, půjčováním a řazením knih, časopisů a audioknih. 
Výuka vyhledávání v knihovnickém systému Tritius s následným hledáním konkrétních knih.
Beseda trvá 45 minut.

Čtenářská gramotnost - Dítě je dítě: pro mateřské školky 

Úvodem budou děti odhadovat, o čem kniha bude. Následně jim bude celá knížka přečtena.
Během čtení si budeme povídat o tom, kam asi mohli rodiče myšek zmizet,
čím se jednotlivá zvířata z příběhu živí, a kdo se jak zachoval.
Potom porovnáme původní odhad s tím, o čem kniha opravdu byla.
Závěrem si děti vybarví omalovánku.
Beseda trvá 45 minut.

Čtenářská gramotnost - Jako ty!: pro mateřské školky  .......... nové 2020

Tato kniha bude dětem celá přečtena a promítnuta na zeď ve formě prezentace.
Na začátku před čtením budou děti odhadovat, o čem příběh asi bude.
Během čtení budou děti 
neustále do děje vtahovány různými otázkami. 
Děti zjistí jaké to je být malý, slabý, velký, silný, mít odvahu, věřit si, být spokojený.
O těchto pojmech si budeme povídat.
Závěrem si děti vybarví omalovánku.
Beseda trvá 45 minut.

Čtenářská gramotnost - Kouzelná baterka: pro 1. třídy základních škol 

Úvodem budou děti odhadovat, o čem kniha bude. Následně jim bude přečtena první kapitola knihy.
Budeme si podívat o tom, na co by děti kouzelnou baterku použily.
Následně porovnáme původní odhad s tím, o čem kniha opravdu byla.
Závěrem si děti namalují pracovní list ke knize.
Beseda trvá 45 minut.

Čtenářská gramotnost - Robinson: pro 1. třídy základních škol .......... nové 2020

Na začátku besedy budou děti hádat slovo, které vyskytuje ztroskotání a je od T. Potom si o výrazu budeme povídat. 
Ukážeme si obrázek a popovídáme si o tom, co se asi takovému člověku stalo. Následně bude dětem představena kniha
spisovatele a ilustrátora Petra Síse Robinson. Z knihy bude dětem čteno, ukazovány obrázky a budeme předvídat další děj.

Beseda trvá 45 minut.

Čtenářská gramotnost - Skříp, škráb, píp a žbluňk: pro 2. třídy základních škol 

Úvodem budou děti odhadovat o čem kniha bude. Následně jim bude celá knížka přečtena.
Během čtení si budeme povídat o strachu a porovnávat původní odhad s tím, o čem kniha opravdu byla.
Závěrem si děti vyplní pracovní list ke knize.
Beseda trvá 45 minut.

Čtenářská gramotnost - Justýnka a asistenční jednorožec: pro 2. třídy základních škol .......... nové 2020
Úvodem budou děti odhadovat o čem kniha bude. Nejprve knihovnice děti seznámí s Justýnkou.
Potom děti zjistí co holčičce chybí. Budeme si povídat o tom, co to je fantazie. Další na řadu přijde jednorožec a povídání o něm.
Po přečtení několik dalších ukázek z knihy, se s dětmi pustíme do vytváření řeky slov a knižních ryb.
Beseda trvá 45 minut.

Čtenářská gramotnost - Kluk a pes: pro 3. třídy základních škol 

Děti se seznámí s pojmem "handicap". Vyplní pracovní listy týkající se pojmu.
Společně si přečteme část knihy. Na dobrovolníkovi bude ukázáno, jak je těžké být nevidomým.
Děti si vyzkouší jaké je to být na vozíčku.
Beseda trvá 45 minut.

Čtenářská gramotnost - Návštěva malé smrti: pro 3. třídy základních škol .......... nové 2020

Budeme si s dětmi povídat na téma smrt. Co si představují, že smrt vlastně je?
Svoje pocity a myšlenky budou děti společně zapisovat nebo kreslit. Budou také zjišťovat,
kdo je autorka knihy Návštěva malé smrti Kitty Crowther. Dětem bude následně celá kniha přečtena. 
O knize si budeme povídat. Závěrem si popovídáme o to, jak je možné využít a naplnit svůj život.
Beseda trvá 45 minut.

Čtenářská gramotnost - Ztraceni v čase: pro 4. třídy základních škol 

Dětem bude přečtena ukázka z knihy. Poté si budeme povídat o postavách,
které se v něm objevily, kdy se příběh odehrával, kdo zemřel, jak a proč.
Potom budou děti samostatně číst druhou ukázku z knihy. Následně budeme odhadovat, co se
s Martinem v bouřce stalo, a kdo byl chlapec, kterého zachránil před bleskem.
Závěrem si děti samostatně přečtou třetí ukázku z knihy. Budeme si povídat o místech v textu,
kde docházelo k nedorozuměním.
Beseda trvá 45 minut.

Čtenářská gramotnost - Gorila a já: pro 4. třídy základních škol .......... nové 2020

Před čtením si s budeme podívat o šikaně. Dětem bude přečtena delší ukázka z knihy.
Celá kapitola číslo 1, která má 12 stran. Po četbě si budeme znovu rozebírat téma šikany z pohledu knihy.
Následně se děti budou věnovat společnému kreslení ve skupinách, kdy nepůjde o krásu kresby,
ale porozumění zadání a spolupráci. Závěrem si společně prohlédneme obrázky dětí i ilustrace z knihy.
Beseda trvá 45 minut.

Čtenářská gramotnost - Bertík a Čmuchadlo: pro 5. třídy základních škol 

Děti si samostatně přečtou ukázku z knihy. Následně si budeme povídat o tom,
jaký je hlavní hrdina, jak je starý, kdo je jeho protivníkem, jaký řeší problém,
jaké jsou mezi postavami vztahy, atp. Děti potom hlavnímu hrdinovi napíší vzkaz nebo dopis.
Beseda trvá 45 minut.

Čtenářská gramotnost - Na rozcestí ke/od štěstí: pro 5. třídy základních škol .......... nové 2020

Dětem bude přečten první příběh z knihy Na rozcestí ke štěstí na téma pýcha. 
Potom si děti budou losovat papírky s dotazy k textu a k tématu.
Následně bude žákům přečten stejný příběh s jiným koncem z knihy Na rozcestí od štěstí.
Opět si po přečtení děti vylosují otázky k textu a budeme si povídat. 
Celá beseda je utvořena jako zamyšlení nad tím, jak změní náš život správné a špatné rozhodnutí. 
Beseda trvá 45 minut.

Čtenářská gramotnost - Prázdniny blbce číslo 13: pro 6. třídy základních škol 

Na začátku besedy se studenti budou mít rozhodnout, zda souhlasí s větou, že vysvědčení vypovídá o tom, jakými jsme lidmi.
Poté bude žákům přečtena první kapitoly z knihy. Budeme si povídat o tom, zda je dětem Tadeáš sympatický či ne,
zda by ho chtěli mít za kamaráda a případně proč. Dále přečteme druhou kapitolu, při jejímž poslechu se studenti pokusí
oznámkovat rodiče z knihy. Po četbě žáci napíší, co podle nich vypovídají a nevypovídají známky o lidech.
Beseda trvá 45 minut.

Čtenářská gramotnost - Malý princ: pro 6. třídy základních škol .......... nové 2020

Na začátku besedy studenti na kartičku napíší jednu svoji kladnou a jednu zápornou vlastnost
a krátce k ní napíší, jak se ta která vlastnost u nich projevuje. O těchto vlastnostech si popovídáme. 
Potom se děti rozdělí do dvojic na základě spolupráce a rčení. Děti dostanou lístečky s půlkami známých rčení
a budou mít za úkol najít obě k sobě patřící půlky. Pak bude studentům přečtena ukázka z knihy.
Řekneme si, jaký byl knižní hrdina. Ke konci besedy si děti vyplní kooperativní bingo, kdy budou společně 
zapisovat do jednotlivých políček odpovědi vztahující se k přečtenému textu.
Beseda trvá 45 minut.

Čtenářská gramotnost - Škola Malého stromu: pro 7. třídy základních škol 

Na začátku besedy budou studenti odhadovat podle názvu a obalu obsah knihy.
Budeme hledat rozdíly mezi zážitkem z četby a poslechem audioknihy. Žáci budou vizualizovat poslechnutý text.
Beseda trvá 45 minut.

Čtenářská gramotnost - 3333 km k Jakubovi: pro 8. třídy základních škol 

Na začátku bude studentům přečtena anotace ke knize a položena otázka, o čem může otec se synem na tak dlouhé cestě hovořit.
Poté si žáci přečtou ukázku z knihy, a formou podvojného deníku si budou poznamenávat věty či pojmy, které je zaujmou.
Beseda trvá 45 minut.

Čtenářská gramotnost - (Ne)obyčejný kluk: pro 9. třídy základních škol 

Na začátku besedy bude studentům přečtena kapitola "Ovce mezi vlky".
Budeme diskutovat o tom, zda je možné, aby si August získal v nové škole kamarády.
Další čtenou kapitolou bude "Letní stůl" o seznámení s dívkou Summer a o tom, proč si k Augustovi přisedla.
Třetí ukázkou z knihy bude část "Jack Will" a povídání na téma, zda bylo snadné pro Willa s Augustem kamarádit.
Závěrem žáci dostanou pracovní list s obrázky jednotlivých postav a jedné z postav napíší svůj vzkaz.
Beseda trvá 45 minut.

Čtenářská karta: pro 1. - 2. třídy základních škol 

Dětem bude přečtena knihovnická pohádka a ukázáno, jak se dělá čtenářská karta.
To je list A4 kam si děti poznamenají název knihy, autora, ilustrátora a v bodech popíší oblíbenou postavu z knihy.
Popíší ji několika slovy, napíší, kde se odehrává děj a co nejdůležitějšího se v knize stane.
Na besedu je třeba, aby si děti s sebou přinesly každý jednu knihu, kterou přečetly.
Beseda trvá 60 minut.

Velikonoce: pro mateřské i základní školy

Povídání s prezentací o velikonočních zvycích. Vyrábění jedné jednoduché papírové velikonoční ozdoby ve tvaru vajíčka a omalovánky.
Beseda trvá 45 minut.

Vánoce: pro mateřské i základní školy

Povídání s prezentací o vánočních zvycích. Vyrábění jedné jednoduché papírové vánoční ozdoby a omalovánky.
Beseda trvá 45 minut.

Nejznámější pohádky: pro mateřské školy a 1. třídy základních škol .......... nové 2020

Promítání a čtení klasických pohádek a básniček. Dětem budou čteny pohádky O řepě, O koblížkovi, Otesánek, Červená karkulka, Popelka, Sněhurka a několik klasických básniček z knihy Velký špalíček pohádek, říkadel a písniček.
Vždy po přečtení pohádky si budeme s dětmi o pohádce povídat, zda dávaly pozor při poslechu čteného textu.
Nakonec si vybarví omalovánky s tématikou z přečtených pohádek.
Beseda trvá 45 minut.

Neotesánek - základy společenského chování: pro mateřské školy a 1. třídy základních škol

Povídání s prezentací knihy Ivony Březinové Neotesánek. Děti se seznámí se základy společenského chování.
Závěrem si vybarví omalovánku s Neotesánkem.
Beseda trvá 45 minut.

Etiketa - základy společenského chování: pro 6. - 9. třídy základních škol

Povídání s prezentací o etiketě. Studenti se seznámí se základy společenského chování.
Závěrem žáci dostanou test, který ověří jejich schopnost zvládat etiketu.
Beseda trvá 45 minut.

Eduard Petiška: pro 2. - 4. třídy základních škol

Povídání s prezentací o spisovateli Eduardu Petiškovi se čtením ukázek z jeho knih.
Závěrem děti dostanou test, který ověří jejich schopnost dávat pozor při poslechu čteného textu.
Beseda trvá 45 minut.

Knížka pro prvňáčka: pro 1. třídy základních škol

Projekt tradičně vyhlašuje SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky).
Jedná o spolupráci knihovny a prvních tříd základních škol.
Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.
V rámci projektu přihlášené třídy v období od prosince do května navštíví alespoň dvakrát knihovnu,
kde je pro ně připraven speciální program. Odměnou za úspěšné absolvování projektu, každé dítě obdrží za 20 Kč knížku. 
Vždy se jedná o původní českou novinku, která byla pro projekt speciálně napsána a ilustrována,
a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.

Pasování nových čtenářů: pro absolventy prvních tříd 

Děti si pro knihovnu připraví krátkou ukázku toho, co se v první třídě naučily (zazpívají písničku, řeknou básničku).
Knihovnice následně dětem rozdá lístky s krátkými říkánkami a děti předvedou, jak se naučily číst.
Dětem bude přečtena knihovnická pohádka a ukázána knihovna.
Bude přečtena slavnostní "pasovací" formule, a pokud rodiče přes učitele předem pošlou vyplněné přihlášky a 100 Kč,
přihlášené děti při pasování dostanou nové průkazky a všechny děti dostanou pamětní listinu.
Mečem budou pasovány na rytíře knihovního řádu. 
Pasování trvá 60 minut.
Nutné objednat měsíc předem.

Kontakt: Jana Svobodová, telefon: 323 605 920, E-mail: detske.odd@knihovna.ricany.cz 
V případě zájmu kontaktujte Husovu knihovnu Říčany v oddělení pro děti.