Katalog online

Tritius Čtenářské konto

Programy pro školy a školky

Nabídka besed Husovy knihovny Říčany v oddělení pro děti:
 

Na besedy je vyhrazeno pondělí a pátek dopoledne. V tuto dobu je knihovna uzavřena pro veřejnost. 
Rozvrh: první beseda: 9 - 9.45 hodin, druhá beseda: 10 - 10.45 hodin

Máme 4 okruhy besed: lekce čtenářské gramotnosti, seznámení čtenářů s knihovnou, besedy s různou tematikou a od září budou zařazeny lekce mediální gramotnosti.

LEKCE ČTENÁRSKÉ GRAMOTNOSTI:
 
Čtenářská gramotnost - Dítě je dítě: pro mateřské školky 
Úvodem budou děti odhadovat, o čem kniha bude. Následně jim bude celá knížka přečtena. Během čtení si budeme povídat o tom, kam asi mohli rodiče myšek zmizet, čím se jednotlivá zvířata z příběhu živí, a kdo se jak zachoval. Potom porovnáme původní odhad s tím, o čem kniha opravdu byla. Závěrem si děti vybarví omalovánku.
Beseda trvá 45 minut. 
 
Dítě je dítě - Brigitte Weningerová,Eve Tharletová | Knihy Dobrovský
 
Čtenářská gramotnost - Jako ty!: pro mateřské školky 

Tato kniha bude dětem celá přečtena a promítnuta na zeď ve formě prezentace. Na začátku před čtením budou děti odhadovat, o čem příběh asi bude. Během čtení budou děti neustále do děje vtahovány různými otázkami. Děti zjistí jaké to je být malý, slabý, velký, silný, mít odvahu, věřit si, být spokojený. O těchto pojmech si budeme povídat. Závěrem si děti vybarví omalovánku.
Beseda trvá 45 minut.

Čtenářská gramotnost - Papuchalk Petr: pro mateřské školky a 1. třídy základních škol NOVÉ 06/2024

Kniha bude celá dětem přečtena. Budeme předvídat děj, propojovat ho s vlastními zkušenostmi. Poznáme autora Petra Horáčka a jiné autory knih pro děti. Pokusíme se zjistit, jaké je poselství této knihy. Závěrem si děti vybarví omalovánku.
Beseda trvá 45 minut.

Čtenářská gramotnost - Kouzelná baterka: pro 1. třídy základních škol 

Úvodem budou děti odhadovat, o čem kniha bude. Následně jim bude přečtena první kapitola knihy. Budeme si podívat o tom, na co by děti kouzelnou baterku použily. Následně porovnáme původní odhad s tím, o čem kniha opravdu byla. Závěrem si děti namalují pracovní list ke knize.
Beseda trvá 45 minut.

Čtenářská gramotnost - Robinson: pro 1. třídy základních škol 

Na začátku besedy budou děti hádat slovo, které vystihuje ztroskotání a je od T. Potom si o výrazu budeme povídat. Ukážeme si obrázek a popovídáme si o tom, co se asi takovému člověku stalo. Následně bude dětem představena kniha spisovatele a ilustrátora Petra Síse Robinson. Z knihy bude dětem čteno, ukazovány obrázky a budeme předvídat další děj. Děti si namalují svoji představu pustého ostrova.
Beseda trvá 45 minut.

Robinson - obálka knihy
Čtenářská gramotnost - Skříp, škráb, píp a žbluňk: pro 2. třídy základních škol 

Úvodem budou děti odhadovat o čem kniha bude. Následně jim bude celá knížka přečtena. Během čtení si budeme povídat o strachu a porovnávat původní odhad s tím, o čem kniha opravdu byla. Závěrem si děti vyplní pracovní list ke knize.
Beseda trvá 45 minut.

Skříp, škráb, píp a žbluňk obálka knihy

Čtenářská gramotnost - Justýnka a asistenční jednorožec: pro 2. třídy základních škol 
Úvodem budou děti odhadovat o čem kniha bude. Nejprve knihovnice děti seznámí s Justýnkou. Potom děti zjistí co holčičce chybí. Budeme si povídat o tom, co to je fantazie. Další na řadu přijde jednorožec a povídání o něm. Po přečtení několik dalších ukázek z knihy, se s dětmi pustíme do vytváření řeky slov a knižních ryb.
Beseda trvá 45 minut.

Justýnka a asistenční jednorožec - obálka knihy

Čtenářská gramotnost - Kluk a pes: pro 3. třídy základních škol 

Děti se seznámí s pojmem "handicap". Vyplní pracovní listy týkající se pojmu. Společně si přečteme část knihy. Na dobrovolníkovi bude ukázáno, jak je těžké být nevidomým. Děti si vyzkouší jaké je to být na vozíčku.
Beseda trvá 45 minut.

Čtenářská gramotnost - Návštěva malé smrti: pro 3. třídy základních škol 

Budeme si s dětmi povídat na téma smrt. Co si představují, že smrt vlastně je? Svoje pocity a myšlenky budou děti společně zapisovat nebo kreslit. Budou také zjišťovat, kdo je autorka knihy Návštěva malé smrti Kitty Crowther. Dětem bude následně celá kniha přečtena. O knize si budeme povídat. Závěrem si popovídáme o to, jak je možné využít a naplnit svůj život.
Beseda trvá 45 minut.

Čtenářská gramotnost - Ztraceni v čase: pro 4. třídy základních škol 

Dětem bude přečtena ukázka z knihy. Poté si budeme povídat o postavách, které se v něm objevily, kdy se příběh odehrával, kdo zemřel, jak a proč. Potom budou děti samostatně číst druhou ukázku z knihy. Následně budeme odhadovat, co se s Martinem v bouřce stalo, a kdo byl chlapec, kterého zachránil před bleskem. Závěrem si děti samostatně přečtou třetí ukázku z knihy. Budeme si povídat o místech v textu, kde docházelo k nedorozuměním.
Beseda trvá 45 minut.

Čtenářská gramotnost - Gorila a já: pro 4. třídy základních škol 

Před čtením si s budeme podívat o šikaně. Dětem bude přečtena delší ukázka z knihy. Celá kapitola číslo 1, která má 12 stran. Po četbě si budeme znovu rozebírat téma šikany z pohledu knihy. Následně se děti budou věnovat společnému kreslení ve skupinách, kdy nepůjde o krásu kresby, ale porozumění zadání a spolupráci. Závěrem si společně prohlédneme obrázky dětí i ilustrace z knihy.
Beseda trvá 45 minut.

Gorila a já - obálka knihy

Čtenářská gramotnost - A: pro 4. třídy základních škol 

Začátkem besedy se budeme snažit uhádnout o čem může být kniha, která se jmenuje pouze písmenem A. Následně si budeme povídat o tom, co znamená slovo totalita. Pokusíme se obsadit Alfa-box, písmena abecedy, tak aby každé písmeno bylo označeno slovem, který má souvislost s totalitou. Následně bude dětem odvyprávěn celý příběh komiksové knihy Pavla Čecha, který se napsán absolutně beze slov. Děti budou vtahování do děje a budou předvídat děj a dešifrovat příběh a jeho poslání. Závěrem budeme zkoušet vymyslet otázky, na co se k textu můžeme zeptat, V závěru besedy si povíme co pro nás znamená svoboda.
Beseda trvá 45 minut. 

A - obálka knihy

Čtenářská gramotnost - Bertík a Čmuchadlo: pro 5. třídy základních škol 

Děti si samostatně přečtou ukázku z knihy. Následně si budeme povídat o tom, jaký je hlavní hrdina, jak je starý, kdo je jeho protivníkem, jaký řeší problém, jaké jsou mezi postavami vztahy, atp. Děti potom hlavnímu hrdinovi napíší vzkaz nebo dopis.
Beseda trvá 45 minut.

Bertík a čmuchadlo - obálka knihy

Čtenářská gramotnost - Na rozcestí ke/od štěstí: pro 5. třídy základních škol 

Dětem bude přečten první příběh z knihy Na rozcestí ke štěstí na téma pýcha. Potom si děti budou losovat papírky s dotazy k textu a k tématu. Následně bude žákům přečten stejný příběh s jiným koncem z knihy Na rozcestí od štěstí. Opět si po přečtení děti vylosují otázky k textu a budeme si povídat. Celá beseda je utvořena jako zamyšlení nad tím, jak změní náš život správné a špatné rozhodnutí. 
Beseda trvá 45 minut.

Na rozcestí ke štěstí/od štěstí - obálka knihy

Čtenářská gramotnost - Příběhy z konce předměstí - Spodní proud: pro 5. třídy základních škol 

Studentům bude představen autor knihy Shaun Tan. Budeme odhadovat, co z jeho životopisného medailonu by nám mohlo pomoct lépe pochopit jeho povídky. Před četbou si ukážeme ilustraci z knihy a povídky Spodní proud. Budeme odhadovat, o čem by příběh mohl být. Následně bude text nahlas přečten. Budeme společně hledat odpovědi na otázky, co se v příběhu stalo, jak si nastalý úkaz vysvětlujeme, budeme odhadovat, jak bude příběh pokračovat, zkusíme se nad příběhem zamyslet a rozšifrovat chování jednotlivých postav. 
Beseda trvá 45 minut. 

Čtenářská gramotnost - Erik: pro 4. až 6. třídy základních škol NOVÉ 02/2024

Během besedy bude studentům přečtena celá autorská kniha Shauna Tana. Bude se jednat o řízené čtení, které nutí čtenáře, aby se tématem celého textu i jednotlivými náměty textu zabývali do hloubky a četli jej kriticky. Kniha bude záměrně čtena bez možnosti nahlédnutí na ilustrace, které příběh specifikují. Po jejich shlédnutí bude na text nahlíženo nově. Závěrem si studenti vytvoří svoji malou ilustraci Erika a toho co lidem zanechal. 
Beseda trvá 45 minut.

Čtenářská gramotnost - Prázdniny blbce číslo 13: pro 6. třídy základních škol 

Na začátku besedy se studenti budou mít rozhodnout, zda souhlasí s větou, že vysvědčení vypovídá o tom, jakými jsme lidmi. Poté bude žákům přečtena první kapitoly z knihy. Budeme si povídat o tom, zda je dětem Tadeáš sympatický či ne, zda by ho chtěli mít za kamaráda a případně proč. Dále přečteme druhou kapitolu, při jejímž poslechu se studenti pokusí oznámkovat rodiče z knihy. Po četbě žáci napíší, co podle nich vypovídají a nevypovídají známky o lidech.
Beseda trvá 45 minut.

Čtenářská gramotnost - Malý princ: pro 6. třídy základních škol 

Na začátku besedy studenti na kartičku napíší jednu svoji kladnou a jednu zápornou vlastnost a krátce k ní napíší, jak se ta která vlastnost u nich projevuje. O těchto vlastnostech si popovídáme. Potom se děti rozdělí do dvojic na základě spolupráce a rčení. Děti dostanou lístečky s půlkami známých rčení a budou mít za úkol najít obě k sobě patřící půlky. Pak bude studentům přečtena ukázka z knihy. Řekneme si, jaký byl knižní hrdina. Ke konci besedy si děti vyplní kooperativní bingo, kdy budou společně zapisovat do jednotlivých políček odpovědi vztahující se k přečtenému textu.
Beseda trvá 45 minut.

Malý princ - obálka knihy

Čtenářská gramotnost - Škola Malého stromu: pro 7. třídy základních škol 

Na začátku besedy budou studenti odhadovat podle názvu a obalu obsah knihy. Budeme hledat rozdíly mezi zážitkem z četby a poslechem audioknihy. Žáci budou vizualizovat poslechnutý text.
Beseda trvá 45 minut.

Škola malého stromu

Čtenářská gramotnost - 3333 km k Jakubovi: pro 8. třídy základních škol 

Na začátku bude studentům přečtena anotace ke knize a položena otázka, o čem může otec se synem na tak dlouhé cestě hovořit. Poté si žáci přečtou ukázku z knihy, a formou podvojného deníku si budou poznamenávat věty či pojmy, které je zaujmou.
Beseda trvá 45 minut.

3333 km k Jakubovi - obálka knihy

Čtenářská gramotnost - (Ne)obyčejný kluk: pro 9. třídy základních škol 

Na začátku besedy bude studentům přečtena kapitola "Ovce mezi vlky". Budeme diskutovat o tom, zda je možné, aby si August získal v nové škole kamarády. Další čtenou kapitolou bude "Letní stůl" o seznámení s dívkou Summer a o tom, proč si k Augustovi přisedla. Třetí ukázkou z knihy bude část "Jack Will" a povídání na téma, zda bylo snadné pro Willa s Augustem kamarádit. Závěrem žáci dostanou pracovní list s obrázky jednotlivých postav a jedné z postav napíší svůj vzkaz.
Beseda trvá 45 minut.

SEZNÁMENÍ ČTENÁŘŮ S KNIHOVNOU:
 
Seznámení s knihovnou, Poprvé v knihovně: pro mateřské školy 

První seznámení s knihovnou, půjčováním a řazením knih, časopisů a audioknih. Seznámení s pojmy kniha, časopis, audiokniha, spisovatel, ilustrátor, leporelo, komiks. Závěrem si děti prohlédnou knihovnu.
Beseda trvá 45 minut.

Seznámení s knihovnou, Podruhé v knihovně: pro 1. - 2. třídy základních škol 

Seznámení s knihovnou, půjčováním a řazením knih, časopisů a audioknih. Seznámení s pojmy kniha, časopis, audiokniha, spisovatel, ilustrátor, leporelo, komiks, beletrie a naučná literatura. Závěrem si děti prohlédnou knihovnu.
Beseda trvá 45 minut.

Seznámení s knihovnou, Cesta k informacím I.: pro 3. - 5. třídy základních škol 

Seznámení s knihovnou, půjčováním a řazením knih, časopisů a audioknih. Seznámení s pojmy kniha, časopis, audiokniha, spisovatel, ilustrátor, leporelo, komiks, beletrie a naučná literatura. Vyhledávání v knihovnickém systému Tritius. Orientace v knihovně. Závěrem si děti prohlédnou knihovnu a vyzkouší si vyhledávat v katalogu.
Beseda trvá 45 minut.

Seznámení s knihovnou, Cesta k informacím II.: pro 6. - 9. třídy základních škol 

Seznámení s knihovnou, půjčováním a řazením knih, časopisů a audioknih. Seznámení s pojmy kniha, časopis, audiokniha, spisovatel, ilustrátor, leporelo, komiks, beletrie a naučná literatura. Vyhledávání v knihovnickém systému Tritius. Odkazy na weby. Orientace v knihovně. Závěrem si děti prohlédnou knihovnu a vyzkouší si vyhledávat v katalogu.
Beseda trvá 45 minut.

Nauč se vyhledávat knihy v knihovně: pro 2. - 9. třídy základních škol 

Seznámení s knihovnou, půjčováním a řazením knih, časopisů a audioknih. Výuka vyhledávání v knihovnickém systému Tritius s následným hledáním konkrétních knih. 
Beseda trvá 45 minut.

BESEDY S RŮZNOU TEMATIKOU:
Velikonoce: pro mateřské i základní školy 

Povídání s prezentací o velikonočních zvycích. Vyrábění jedné jednoduché papírové velikonoční ozdoby ve tvaru vajíčka a omalovánky.
Beseda trvá 45 minut.

Vánoce: pro mateřské i základní školy 

Povídání s prezentací o vánočních zvycích. Vyrábění jedné jednoduché papírové vánoční ozdoby a omalovánky.
Beseda trvá 45 minut.

Klasické pohádky a říkánky: pro mateřské školy a 1. třídy základních škol 

Promítání a čtení klasických pohádek a básniček. Dětem budou čteny říkánky Zvířátka na statku, Řeč zvířátek, Lidová říkadla a Říkadla od Josefa Lady a pohádky Polámal se mraveneček, Neposlušná kůzlátka, Budulínek a Perníková chaloupka. Vždy po přečtení pohádky si budeme s dětmi o pohádce povídat, zda dávaly pozor při poslechu čteného textu. Nakonec si vybarví omalovánky s tématikou z přečtených pohádek.
Beseda trvá 45 minut. 

Čtenářská karta: pro 1. - 2. třídy základních škol 

Dětem bude přečtena knihovnická pohádka a ukázáno, jak se dělá čtenářská karta. To je list A4 kam si děti poznamenají název knihy, autora, ilustrátora a v bodech popíší oblíbenou postavu z knihy. Popíší ji několika slovy, napíší, kde se odehrává děj a co nejdůležitějšího se v knize stane. Na besedu je třeba, aby si děti s sebou přinesly každý jednu knihu, kterou přečetly.
Beseda trvá 45 minut.

Vymýšlení literární postavy: pro 4. - 5. třídy základních škol 

Při besedě budou žáci s paní knihovnicí vymýšlet literární postavu, o které by mohli někdy v budoucnu napsat knihu. Nejdříve postavě vymyslíme jméno, následně popíšeme její vlastnosti, vymyslíme, co se jí děje dobrého, co špatného a určíme časoprostor. Pak si o postavách budeme povídat.
Beseda trvá 45 minut. 

Klíčová slova: pro 4. - 5. třídy základních škol 

Hlavním cílem lekce je přiblížit dětem, co to jsou klíčová slova, naučit je hledat v textu, číst s porozuměním a vytáhnout z přečteného textu to podstatné. Pomocí klíčových slov zkusíme vyprávět z 5 větách o známé pohádce, námi přečtené knize a písničce. Budeme podle nich poznávat knihy a filmy a zkusíme si uvědomit souvislost mezi klíčovými slovy a psaním např. čtenářského deníku. 
Beseda trvá 45 minut. 

Neotesánek - základy společenského chování: pro mateřské školy a 1. třídy základních škol 

Povídání s prezentací knihy Ivony Březinové Neotesánek. Děti se seznámí se základy společenského chování. Závěrem si vybarví omalovánku s Neotesánkem.
Beseda trvá 45 minut.

Etiketa - základy společenského chování: pro 6. - 9. třídy základních škol 

Povídání s prezentací o etiketě. Studenti se seznámí se základy společenského chování. Závěrem žáci dostanou test, který ověří jejich schopnost zvládat etiketu.
Beseda trvá 45 minut.

Eduard Petiška: pro 2. - 4. třídy základních škol 

Povídání s prezentací o spisovateli Eduardu Petiškovi se čtením ukázek z jeho knih. Závěrem děti dostanou test, který ověří jejich schopnost dávat pozor při poslechu čteného textu.
Beseda trvá 45 minut.

Knížka pro prvňáčka: pro 1. třídy základních škol 

Projekt tradičně vyhlašuje SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky). Jedná o spolupráci knihovny a prvních tříd základních škol. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. V rámci projektu přihlášené třídy v období od prosince do května navštíví alespoň dvakrát knihovnu, kde je pro ně připraven speciální program. Odměnou za úspěšné absolvování projektu, každé dítě obdrží za 20 Kč knížku. Vždy se jedná o původní českou novinku, která byla pro projekt speciálně napsána a ilustrována, a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.

Pasování nových čtenářů: pro absolventy prvních tříd 

Děti si pro knihovnu připraví krátkou ukázku toho, co se v první třídě naučily (zazpívají písničku, řeknou básničku). Knihovnice následně dětem rozdá lístky s krátkými říkánkami a děti předvedou, jak se naučily číst. Dětem bude přečtena knihovnická pohádka a ukázána knihovna. Bude přečtena slavnostní "pasovací" formule, a pokud rodiče přes učitele předem pošlou vyplněné přihlášky a 100 Kč, přihlášené děti při pasování dostanou nové průkazky a všechny děti dostanou pamětní listinu. Mečem budou pasovány na rytíře knihovního řádu. 
Pasování trvá 60 minut.
Nutné objednat měsíc předem.

LEKCE MEDIÁLNÍ GRAMOTNOSTI:

Připravujeme od září 2024.

Kontakt: 323 605 920, E-mail: detske.odd@knihovna.ricany.cz 
V případě zájmu kontaktujte Husovu knihovnu Říčany v oddělení pro děti.