Katalog online

Tritius Čtenářské konto

Stálé akce v knihovně

Akce Husovy knihovny Říčany v oddělení pro děti:

Po celý školní rok:

Lekce informatické výchovy pro školy, přednášky, besedy (cca 150 akcí za rok) - viz "Nabídka pro MŠ a ZŠ"

Nový dětský čtenářský klub - každé úterý od 17 do 18 hodin 

Březen - Měsíc knihy - různé knihovnické akce

Březen nebo duben - Noc s Andersenem - bohatý program pro děti s přenocováním v knihovně

Březen nebo duben - Velikonoce v knihovně - besedy na téma velikonoce a zvyky

ČervenDětský den - akce ve spolupráci s městem Říčany

Září - Malování na rynku - „Galerie pod širým nebem“, každoroční malování na říčanském Masarykově náměstí na knihovnou zadané téma

ŘíjenTýden knihoven - řada nejrůznějších akcí mající cíl zviditelnit knihovny a přilákat do nich širokou veřejnost

Listopad - Knížka pro prvňáčka - přihlašování do projektu SKIPu (Svaz knihovníků a informačních pracovníků)

Prosinec - Vánoce v knihovně - besedy na téma vánoce a zvyky