Katalog online

Tritius Čtenářské konto

Ceník

Registrační poplatky - roční paušální poplatek

Dospělí 200 Kč
Děti do 15 let 100 Kč
Studenti do 26 let 150 Kč
Důchodci 130 Kč
Důchodci nad 80 let zdarma
Jednorázová návštěva knihovny 30 Kč

 

 

 

 

 

 

Sankční poplatky za nedodržení výpůjční lhůty

  Oddělení pro dospělé Oddělení pro děti
1. upomínka 30 Kč 30 Kč
2. upomínka 10 Kč/ks 10 Kč/ks
3. upomínka 20 Kč/ks 20 Kč/ks
Předsoudní upomínka 50 Kč/ks 50 Kč/ks

 

 

 

 

 

Sankční poplatky za poškození knihovního fondu

Ztráta knihy Plná cena knihy + 30 Kč odborné zpracování
Poškození knihy Podle rozsahu poškození
Ztráta časopisu Plná cena exempláře
Poškození časopisu Plná cena exempláře
Poškození čárového kódu 5 Kč
Ztráta čtenářského průkazu 30 Kč
Ztráta duplikátu č. průkazu 50 Kč
Ztráta dalšího duplikátu 70 Kč
Nevyzvednutá MVS 110 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceník za vybrané služby

Tisk z internetu do 5 stran zdarma
Kopírování z příručního fondu knihovny do 5 stránek (1 str.) 5 Kč
Objednávání knih (přes on-line katalog apod.) zdarma
Manipulační poplatek při nevyzvednutí objednaných knih (od 1.3.2022) 30 Kč
Poštovné za odeslání MVS (maximálně za zásilku) 110 Kč

 

 

 

 

 

 

Meziknihovní výpůjčky (MVS)

Kontakt: Eva Korbelová
E-mail: eva.korbelova@knihovna.ricany.cz
Telefon: 323 602 654

 

 

 

1. Pro čtenáře

  • pokud se v knihovním fondu nenachází dokument, který žádáte, lze jej prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby objednat (popř. pořídit kopii) z jiné knihovny v ČR
  • o výpůjčku (popř. kopii) dokumentu můžete žádat
  • v případě kladného vyřízení vám bude zaslán potvrzovací e-mail nebo sms

 

 

 

 

 

 

2. Pro knihovny

  • o výpůjčku dokumentu mohou knihovny požádat
  • za odeslání MVS Husova knihovna účtuje poštovné ve výši maximálně 110 Kč za zásilku

 

 

 

 

 

 

Tento Ceník služeb nabývá platnost 1. ledna 2023.
Ruší Ceník služeb ze dne 1. března 2022.