Katalog online

Tritius Čtenářské konto

18. 4. 2019 - Stanislav Motl

O pořad byl značný zájem a upravený „sál“ knihovny v Teršípově domě byl opět plný. Stanislav Motl, známý spisovatel a „investigativní novinář“ (toto označení nemá rád, ale je vystihující) je vždy zárukou kvalitního programu, u kterého se návštěvník nejen pobaví, ale i získá zajímavé a objektivní informace. O čem tedy pořad byl ?

Více než šest tisíciletí vzrušuje zlato člověka. Má mimořádnou ekonomickou moc. Není divu, že vyspělé země se snaží mít ve svých bankovních sejfech zlata co nejvíce. Zlatý poklad měla svého času i naše země. To však už patří minulosti. Co se  s naším zlatým pokladem, na který se po roce 1918 skládali dávní předkové, vlastně stalo?  Na tyto otázky se Stanislav Motl snaží dostat odpověď. Podnikl pátrání u nás i v zahraničí a získal zajímavé informace. Především vyvrací teorii, kterou razili někteří historikové (ti, kteří československému státu nebyli příliš nakloněni) již před druhou světovou válkou; totiž že velké množství zlata, které se stalo součástí státních zlatých rezerv, ukradli čeští legionáři v Rusku. Zlato bylo skutečně získáváno a uchováváno díky prozíravé hospodářské politice meziválečných vlád. Část zlatého pokladu odvezlo během druhé světové války nacistické Německo, ale ještě před jejím vypuknutím se podařilo značný díl zachránit uschováním v Anglii. S jeho navrácením po válce však byly problémy; spojenci požadovali úhrady nákladů na působení našich vojáku u nich, později pak náhradu za u nás znárodněný majetek jejich občanů a firem. Za cenu značných ústupků se spory podařilo vyřešit počátkem 80. let a část zlata nám byla vrácena. V 90. létech bylo pak zlato (resp. převážná část zlatých rezerv) vyměněno za německé dluhopisy ……