Katalog online

Tritius Čtenářské konto

21. 11. 2023 Beseda s Milanem Zachou - Kučerou: Tajné služby a hledání pokladů

Milan Zacha Kučera představuje v oblasti záhad, tajemství a vojenství výraznou a neopominutelnou autorskou osobnost. Je držitelem ceny Egona Erwina Kische za knihu Největší tajemství Třetí říše a autorem dalších dvou oblíbených titulů: Archeoastronautických pověstí a Ocelového města. Se svými přednáškami a pořady vystoupil ve více 120 knihovnách a muzeích v České republice a v desítkách obdobných institucí na Slovensku a v Polsku. Autorsky se spolupodílel na přípravě mnoha televizních dokumentů. Tématem jeho přednášky v říčanské knihovně bylo hledání pokladů v druhé polovině 20. století, kdy spolu soupeřily tajné služby tehdejších znepřátelených stran, ať už šlo např. o poklad templářský, hledaný francouzskými tajnými službami v padesátých letech, nebo nacistický, který se pokusilo najít v raných osmdesátkách polské ministerstvo vnitra. Pozadu nezůstala ani československá Stb s akcí údajných nacistických materiálů nalezených v Černém jezeře na Šumavě. Milanovo vyprávění, spojené s promítanými ukázkami, obecenstvo, ve kterém oproti zvyklostem bylo zastoupeno i mnoho mužů, velmi zaujalo a vyvolalo živou diskusi.