Katalog online

Tritius Čtenářské konto

26. 9. 2019 - Marcela a Jiří Filčevovi - Naše oblíbené potápěčské lokality

Součástí knihovny v Teršípově domě je dvorek se zahradou, kde se lze posadit s knihou i bez ní, odpočívat, relaxovat a vychutnávat si krásný výhled do okolí, např. na Mlýnský rybník. Tyto krásné prostory jsme se rozhodli využít ke kulturním akcím. V září 2019 jsme připravili sérii čtyř pořadů pod názvem „Září v zahradě knihovny“. Posledním, čtvrtým, (po Richardu Pachmanovi, Janu Burianovi a Loučení s létem) bylo vyprávění, promítání a ukázky z cest říčanských cestovatelů Marcely a Jiřího Filčevových na téma "Naše oblíbené potápečské lokality“.

Nakonec jsme se však u tohoto pořadu rozhodli uskutečnit jej vzhledem k počasí uvnitř v knihovně.

Protagonisté nás nadchli, program měl vše, co má mít – atraktivnost, zřejmou vysokou odbornou erudovanost vystupujících, zajímavou dramaturgii. Manželé Filčevovi získali obrovské množství zajímavých a kvalitních materiálů, záběrů a videí ze svých potápěčských cest v pro nás exotických místech - Borneo, Filipíny, Indonésie, Mikronésie aj. Vše s obdivuhodnou profesionální dokonalostí zpracovali do série dokumentárních filmů, z nichž některé u nás spolu s komentářem také promítli. Na závěr zodpověděli mnoho dotazů z publika.

Jejich pořad by si zasluhoval být uveden v rámci přírodovědných programů v médiích (televizích apod.). Jistě by patřil k nejlepším.