Katalog online

Tritius Čtenářské konto

29. 5. 2016 - Dětský den

V neděli 29. května se naše knihovna spolu s dalšími organizacemi a spolky zúčastnila velkorysé celoměstské akce Dětský den. Hlavním pořadatelem bylo Město Říčany. Program dne byl bohatý. Děti mohly využít různá místa na hraní, patřičně vybavená prolézačkami a dalšími atrakcemi. Během dne se konala různá představení a ukázky – divadlo, tanec, hudební produkce. Své stánky tu měli např. hasiči, městská policie, Skauti, Sokolové, Olivova dětská léčebna a také naše knihovna.

Pro děti jsme připravili malování a hlavně 500 kvízů s knihovnickou tématikou. Náš stánek patřil k těm hodně navštěvovaným, což nás potěšilo.