Katalog online

Tritius Čtenářské konto

7. 9. 2021 Láska a bolest sestry mé

Umělecká skupina Česká duše ve spolupráci s Církví československou husitskou v Říčanech, Městem Říčany a Husovou knihovnou Říčany uvedla komponovaný pořad věnovaný výrazné osobnosti naší země. Krásné prostředí zahrady Husovy knihovny bylo pro pořad o spisovatelce Boženě Němcové opravdu výbornou variantou. Děkujeme divákům za hojnou účast, účinkujícím za přiblížení života naší velké spisovatelky, režisérce Marii Neudorflové (historičce) za citlivé přiblížení těžké doby, nesnadného žití i vnitřního světa B. Němcové četbou jejích dopisů a hudebními vstupy. K úspěšnému vyznění pořadu přispělo i hezké počasí.