Katalog online

Tritius Čtenářské konto

9. 11. 2022 Křest knihy Říčanský uličník

V naší knihovně proběhl slavnostní křest publikace Říčanský uličník, kterou vydalo Muzeum Říčany. Autorkami jsou zaměstnankyně muzea Renata Skalošová a Kateřina Čiháková, grafickou úpravu obstarala Eva Sosnovcová. Publikace přibližuje město a okolí starých časů i jeho současnou podobu. O knize hovoří autoři: "Uličníky z jiných obcí pro nás znamenaly první inspiraci, záběr jsme se ale pokusili rozšířit. Informace o historii místa doplňujeme o pohled přírodovědce. Citujeme vzpomínky tří desítek pamětníků. V knížce najdete tipy na aktivity s dětmi a příklady, jak se zapojit do péče o své okolí. Počítáme tedy i se čtenáři, kteří jsou rodiči nebo pedagogy. Knížka připomíná i osudy říčanských osobností, jako byli lékař Jan Rýdl, učitelka Růžena Klímová, restauratér Antonín Jureček a mnozí další. Říčanský uličník má být pro čtenáře povzbuzením: otevřme oči, naslouchejme vyprávění těch, kteří tu žili před námi… pojďme ven!“

Křestu knihy se zúčastnilo mnoho návštěvníků, mezi nimiž nemohl chybět starosta města David Michalička, který knihu pokřtil společně s ředitelem muzea Jakubem Halašem.