Katalog online

Tritius Čtenářské konto

Čtečky elektronických knih

Zde najdete:

- všeobecné informace o e- knihách a čtečkách

- o čtečkách e- knih v Husově knihovně

- pravidla půjčování čteček

 

1. Všeobecně o elektronických knihách

 

E – knihy jsou vlastně soubory, obdobné nám známým souborům např. ve Wordu či v jiných programech. Formáty těchto e-knih se používají různé – txt, htm, pdf, pdb, txt, epub, mobi, rtf, azw apod. Čtečky e – knih většinou „umějí“ několik z těchto formátů. Čím více, tím lépe. Rozšířené jsou zejména formáty epub, pdf, mobi a txt. E – knihy jsou rozšířeny buď jako volné (s vyřešenými autorskými právy – 70 let od smrti všech autorů, nejen spisovatele, ale i ilustrátora, překladatele apod., nebo ty, které autor třeba žijící uvolnil), nebo se musejí koupit u distributorů e – knih. Volné e – knihy nemají žádnou další ochranu a mohou se volně dávat do čteček, kopírovat apod. Funguje to ve všech čtečkách. Kupované knihy mívají ochranu před zneužitím a rozmnožováním – tzv. DRM (digital rights management). Tato ochrana může mít různé stupně, záleží to na distributorovi. Nejmenší, víceméně formální ochrana je tzv. „sociální DRM“ – při zakoupení knihy je požadována registrace nakupujícího, jinak mu není bráněno v nakládání s koupenou e-knihou. Někteří distributoři mají maximální ochranu, takovou, že dokonce knihy od nich lze číst jen na čtečkách k tomu určených. Příkladem je jeden z největších světových distributorů Amazon. Jeho e-knihy se (zřejmě) dají číst jen na čtečkách Kindle – mají vlastní Kindle DRM. „Něco mezi“ je ochrana tzv. Adobe DRM. To je ochrana, která je kompatibilní s většinou běžných čteček (ne se všemi - na internetu lze najít seznam čteček, které tomu odpovídají), takže když zakoupím u distributora e-knihu s ochranou Adobe DRM, prostě si ji mohu bez problémů na těchto čtečkách přečíst. Např. ale čtečky Kindle nejsou kompatibilní s Adobe DRM, ale zase si na nich můžeme přečíst knihy od Amazonu s jejich vlastní ochranou. Většina českých distributorů e-knih používá ochranu sociální DRM nebo Adobe DRM. Příkladem českého distributora jsou třeba Palmknihy. Ti prodávají e-knihy, ale je na jejich stránkách i mnoho knih volně ke stažení. Knihy volně ke stažení jsou i třeba na stránkách Městské knihovny v Praze. Tyto volné knihy si můžeme i my (jako knihovna) stáhnout, vytvořit databázi těchto knih a dávat je na čtečky. Ptali jseme se na to přímo u Palmknih a u Městské knihovny. Zřejmě je úzus, že toto lze dělat, ale mělo by se požádat o souhlas. Takže Husova knihovna má písemný souhlas jak od Palmknih, tak od Městské knihovny. Vše kolem e- knih je na počátku svého rozvoje a stále nejsou zcela vyřešeny všechny technické a právní otázky. Knižní distributoři se např. půjčování koupených e- knih v knihovnách brání. Pro knihovny je právně schůdnou cestou nepůjčovat jednotlivé e- knihy, ale čtečky. Na čtečkách pak mohou být víceméně bez omezení nahrané ty knihy, které jsou z hlediska autorských práv volné, proti tomu nejsou právní námitky odnikud. Čtenáři se tak mohou se čtečkami seznámit a případně se i rozhodnout, zda si je v budoucnu sami pořídí. Mohou také posoudit, které parametry a vlastnosti čteček jsou pro ně důležité a které jen zbytečně zvyšují cenu.

 

2. Čtečky e - knih v Husově knihovně

 

Samotné čtečky se liší v různých vlastnostech – velikost displeje, zda displej je či není dotykový, formáty knih, které čtečka akceptuje, zda je či není kompatibilní s ochranami (alespoň Adobe DRM), přídavnými funkcemi - např. hlasité předčítání textu, zda se dají přímo připojit na internet (přes WIFI – to umožňuje nákup e- knih rovnou z čtečky), přehráváním hudby apod. Vybrali jsme k půjčování čtenářům 3 čtečky – tak, aby všechny byly kompatibilní alespoň s ochranou Adobe DRM, vyhovovaly tedy českým distributorům. Z toho důvodu jsme nevybrali rozšířené čtečky Kindle. Pokud tam budeme dávat jen ty volné knihy, nemusela by nás otázka ochrany DRM trápit, trápila by ale zájemce o koupi placených e-knih. Dále jsme pak čtečky vybrali tak, aby byly různé a čtenář si mohl porovnat, které vlastnosti jsou pro něho podstatné a které naopak nevyužije. Čtečka Sony PRS – T1 má standardní velikost displeje 6“, displej je dotykový. Čtečka PocketBook PRO 602 má rovněž displej 6“, není však dotykový. Zato má zajímavou funkci hlasového předčítání textu – při zakoupení to fungovalo jen v angličtině, němčině, italštině a francouzštině, podařilo se nám ale stáhnout a nainstalovat i český hlasový soubor (na úkor italského – čtečka hlasově obsáhne nejvýš 4 jazyky) . Největší čtečkou je pak Jinke Hanlin A9 – jak název napovídá, má displej 9“, který je dotykový, avšak čtečku lze dobře ovládat i z bohatě vybavené klávesnice.

 

3. Pravidla půjčování čteček

 

1. Čtečky elektronických knih (dále „čtečky“) jsou určeny k absenčnímu i prezenčnímu půjčování. Jsou vydávány a vracejí se u výpůjčního pultu v oddělení pro dospělé.

2. Čtečky si mohou absenčně půjčovat uživatelé od 18 let, kteří jsou v knihovně zaregistrováni minimálně 1 rok a nemají vůči ní závazky.

3. Při výpůjčce čtečky je s uživatelem uzavřena písemná smlouva o výpůjčce a uživatel skládá kauci ve výši 1 000 Kč, která mu bude vrácena při odevzdání čtečky.

4. Výpůjční lhůta při půjčování čteček je 14 kalendářních dní. Pokud není na čtečku záznam, lze tuto lhůtu prodloužit. Poplatek z prodlení činí 5 Kč za 1 výpůjční den po překročení výpůjční lhůty. Knihovna je oprávněna pro vybírání tohoto poplatku využít i složené kauce.

5. Uživatel není oprávněn dále půjčovat čtečku třetím osobám.

6. Čtečka je půjčována s elektronickými knihami, které patří z hlediska autorského práva k volným dílům. Uživatel je povinen čtečku vrátit s identickým obsahem elektronických knih jako při převzetí (stejné e-knihy a jejich stejný počet). Uživatel odpovídá za případné neoprávněné využití dalších, autorsky chráněných děl.

7. Uživatel nesmí měnit nastavení čtečky. Zejména je nepřípustné odebírat, přidávat či aktualizovat softwarové vybavení čtečky.

8. Uživatel je povinen dbát na to, aby nedošlo k poškození, ztrátě či odcizení čtečky.

9. Čtečka je půjčována včetně příslušenství (nabíječky s USB kabelem, obalu, příručky). Uživatel je povinen vrátit čtečku včetně uvedeného příslušenství a nabitou, aby bylo možné zkontrolovat její technický stav.

10. V případě poškození čtečky nebo jejího příslušenství je uživatel povinen zaplatit opravu, popř. dokoupit chybějící komponenty. K úhradě škody může knihovna využít kauce složené při půjčení čtečky. Pokud uživatel poškodí čtečku tak, že ji nebude možné dále používat nebo ji vůbec nevrátí, zaplatí její pořizovací cenu včetně příslušenství.