Dětský čtenářský klub 2020/2021

Dětský čtenářský klub 2020/2021

Zápis do dětského čtenářského klubu pro školní rok 2020/2021 bude probíhat v knihovně na oddělení pro děti v srpnu 2020.

Zapisovat děti budou rodiče osobně v knihovně. Je potřeba, aby přihlášené dítě mělo průkazku do Husovy knihovny Říčany. Budeme přijímat děti až po absolvování první třídy základní školy až do věku 15. let.
Místa předem nerezervujeme.

Informace o dětském čtenářském klubu pro rok 2020/2021:

Dětský čtenářský klub bude otevřen od září 2020 do června 2021.
Do klubu budou přijímány děti po absolvování první třídy základní školy až do věku patnácti let.
Děti přihlášené na klub budou mít setkání jednou za měsíc. 
Budou otevřeny 4. skupiny po 10 dětech.
1. skupina bude mít setkání vždy první úterý v měsíci, 2. skupina druhé, 3. skupina třetí a 4. skupina čtvrté úterý v měsíci. Na klub budou mít přístup pouze přihlášené děti, bez přístupu rodičů a sourozenců.
Čtenáři si během klubu budou moct vrátit a půjčit knihy, časopisy a audioknihy.
V klubu bude čtenářům čteno, s knihami budeme pracovat v rámci čtenářské gramotnosti, povídat si o nich a bude čas i na samostatné čtení. 
Klub bude poskytován zdarma, ale pouze pro registrované čtenáře. 

Příspěvek na klub bude čerpán od ORP Říčany -
Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. v ORP Říčany,
Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643