Katalog online

Tritius Čtenářské konto

Dětský čtenářský klub 2020/2021 spolu s MAP

Od září 2020 do června 2021 v knihovně na oddělení pro děti probíhal Dětský čtenářský klub. Bylo přijato 40 dětí do 4. skupin. Každá skupina měla 10. členů. Věk dětí byl různý. Pohyboval se od 7 do 13. let. Podmínkou účasti v klubu bylo vlastnit průkazku do Husovy knihovny Říčany, umět číst a psát a mít rád knihy. První skupina měla setkání první úterý v měsíci, vždy po zavírací době knihovny, a to od 17 do 18 hodin. Druhá skupina měla schůzku druhé úterý v měsíci, třetí skupina třetí úterý a čtvrtá skupina čtvrté úterý v měsíci. S dětmi se pracovalo v rámci lekcí čtenářské gramotnosti. Vždy si knihovnice připravila jednu knihu, se kterou každá skupina pracovala.
V září jsme se s dětmi seznámili, byla jim ukázána knihovna s klasickou hodinou informatiky, děti se naučily hledat knihy a pracovali jsme se Čtenářskými kostkami. V říjnu jsme pracovali s knihou Jako ty! a lekce byla zaměřena na poznávání našich různorodých vlastností. Zvládli jsme zrealizovat setkání pouze první skupiny, protože následná pandemie Coronaviru omezila a zakázala provoz škol a knihoven. V měsících listopadu, prosinci a v lednu se klub ze stejných důvodů nekonal. Od února se Dětský čtenářský klub konal, nově v on-line prostředí. Lekce na knihy Příběhy z konce předměstí a Erik byla připravena a vysílána přes prostředí Google meet. Odezva od dětí byla skvělá. Ochotně se na setkání přihlašovaly a naprosto skvěle spolupracovaly. V březnu jsme v on-line prostředí pracovali s knihou Pan lišák má knihy rád a tématem bylo porozumění čtenému textu. V dubnu opět on-line s knihou Největší přání a tématem byl konzumní život. Děti se již učily hledat jméno autora, ilustrátora, název nakladatelství, klíčová slova, přemýšlet o čteném textu, umět ho interpretovat. V květnu bylo poslední setkání v on-line prostředí s knihou Justýnka a asistenční jednorožec, která učila děti zapojit fantazii. Závěrečné červnové setkání již bylo v knihovně a realizováno s knihou Malý princ. Tato lekce děti učila rozumět čtenému textu, nalézt v něm poselství.

Všechny děti se během kluby velice zlepšily ve verbální komunikaci, seznámily se s novými kamarády, poznaly nové knihy a na klub reagovaly pozitivně. 

Závěrem děti dostaly za odměnu absolvování Dětského čtenářského klubu knihu, a to Knižní deník, do kterého si můžou vpisovat poznámky, názvy, autory a podrobnosti o přečtených knihách. Kniha se všem dětem opravdu líbila.

Za finance na nákup knih i za podporu práce knihovnice mnohokrát děkujeme organizaci MAP!

Příspěvek na klub byl čerpán od ORP Říčany - Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. v ORP Říčany, Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643