Katalog online

Tritius Čtenářské konto

Dětský čtenářský klub 2021/2022

Od září 2021 do června 2022 v knihovně na oddělení pro děti probíhal Dětský čtenářský klub. Bylo přijato 40 dětí do 4. skupin. Každá skupina měla 10. členů. Věk dětí byl různý. Pohyboval se od sedmi až do tentokrát patnácti let. Podmínkou účasti v klubu bylo vlastnit průkazku do Husovy knihovny Říčany, umět číst a psát a mít rád knihy. První skupina měla setkání první úterý v měsíci, vždy po zavírací době knihovny, a to od 17 do 18 hodin. Druhá skupina měla schůzku druhé úterý v měsíci, třetí skupina třetí úterý a čtvrtá skupina čtvrté úterý v měsíci. S dětmi se pracovalo v rámci lekcí čtenářské gramotnosti. Vždy si knihovnice připravila jednu knihu, se kterou každá skupina pracovala.
V září jsme se s dětmi seznámili, byla jim ukázána knihovna s klasickou hodinou informatiky, děti se naučily hledat knihy a pracovali jsme se Čtenářskými kostkami. V říjnu jsme pracovali s knihou Gorila a já, kdy jsme se bavili o šikaně o vnímání lidí ohledně jejich vizuální stránky a povahových vlastnostech. V listopadu byla dětem přečtena skvělá a krásná kniha Petra Síse Robinson. Povídali jsme si o ztroskotání a nezbytnostech, které potřebujeme k životu a o našich očekáváních a následné realitě. V prosinci děti poslouchaly audioknihu Škola Malého stromu. Snažily se porozumět poslouchanému texu a zkoušely stát se ilustrátory. V lednu jsme si četli knihu Prázdniny blbce číslo 13 a diskutovali jsme o důležitosti vzdělání, jestli jsou známky důležité a zda vypovídají něco i o nás jako o lidech. Únorové setkání bylo literárně kreativní. Děti měly za úkol samy vymyslet literární postavu, umístit ji nějakého časoprostoru, vymyslet jí kladnou, ale i zápornou zápletku. Děti vymýšlely úžasné příběhy a paní knihovnice na ně byla velice hrdá. Vzhledem k válce na Ukrajině byla březnová beseda věnována knize o totalitě, kterou Pavel Čech nakreslil, a to celou beze slov. Kniha se jmenuje A. Byla dětem popisována, vysvětlována, o tématu bylo hojně diskutováno. Při následném hodnocení čtenářského klubu děti říkaly, že tato kniha je zasáhla a oslovila nejvíc a stejně tak její prezentace, kdy se přeci jen jedná o knihu beze slov. Dubnová beseda byla o knize Klárka a 11 babiček. Povídali jsme si o různých typech lidí, vybírali jsme nám sympatické vlastnosti a předvídali jsme text. Květnová lekce čtenářské gramotnosti byla o knize Bertík a Čmuchadlo, a o tom jaké to je, zažít rozvod rodičů a poznávání nového člena rodiny. Závěrečná červnová beseda byla o nelehkém tématu, jakým je smrt. V knize pro nejmenší děti Návštěva malé smrti je toto téma citlivě zpracováno. Beseda se dětem opravdu líbila a shodli jsme se, že je toto téma velice zajímá a překvapivě neděsí. Naopak si o něm rádi popovídaly. 

Všechny děti se během kluby velice zlepšily ve verbální komunikaci, seznámily se s novými kamarády, poznaly nové knihy a na klub reagovaly pozitivně. 

Závěrem děti dostaly za odměnu absolvování Dětského čtenářského klubu knihu. Některé knihy zakoupila knihovna, jiné byly z darů.