Katalog online

Tritius Čtenářské konto

Dětský čtenářský klub - zápis

Zápis do dětského čtenářského klubu pro školní rok 2024/2025 probíhá v knihovně na oddělení pro děti.

Děti zapisují jejich rodiče. Je potřeba, aby přihlášené dítě mělo průkazku do Husovy knihovny Říčany. Přijímáme děti po absolvování první třídy základní školy až do věku 15. let.

Informace o dětském čtenářském klubu pro rok 2024/2025:

Dětský čtenářský klub bude probíhat v Husově knihovně Říčany od září 2024 do června 2025 vždy od 17 do 18 hodin, kdy je knihovna uzavřena pro veřejnost, a to na adrese Komenského nám. 1910, Říčany.

Do klubu jsou přijímány děti po absolvování první třídy základní školy až do věku patnácti let.

Děti přihlášené na klub mají setkání jednou za měsíc. 
Jsou otevřeny 4. skupiny vždy po 10 dětech. 1. skupina bude mít setkání vždy první úterý v měsíci, 2. skupina druhé, 3. skupina třetí a 4. skupina čtvrté úterý v měsíci.

Na klub mají přístup pouze přihlášené děti, bez přístupu rodičů a sourozenců.

Čtenáři si během klubu mohou vrátit a půjčit knihy, časopisy a audioknihy.

V klubu bude čtenářům čteno, s knihami budeme pracovat v rámci čtenářské gramotnosti a povídat si o nich. 
Klub bude poskytován zdarma, ale pouze pro registrované čtenáře. 

Pokud přihlášené děti klub navštíví alespoň šestkrát, na posledním klubovém setkání od knihovny obdrží odměnu.

Pokud čtenář nemůže přijít na svoje klubové setkání, může přijít na náhradní termín s jinou skupinou.

Příspěvek na klub bude čerpán od ORP Říčany - Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. v ORP Říčany, Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643