Katalog online

Tritius Čtenářské konto

18. 2. 2016 "Knihovna po zavíračce" - Zapomenutá fronta

Do Knihoven po zavíračce zveme pravidelně zajímavé osobnosti našeho regionu. Jednou z nich je Miloslav Fišer, kterého vyprávění jeho dědečka, aktivního účastníka italské fronty roku 1916, přivedlo k celoživotnímu zájmu o vše týkající se 1. světové války. Podařilo se mu shromáždit mnoho autentických materiálů. V jeho sbírce jsou kromě starých map, fotografií, vojenských plánů  i historické zbraně, řády a nejrůznější předměty z té doby. Mnohé z nich přinesl do knihovny; zaujala např. puška, přilba či sbírka medailí. Neméně zajímavé bylo vyprávění popisující válečné události z hlediska strategie a taktiky, ale především z hlediska pocitu řadových vojáků. Tuto stránku pak ještě více rozvinul další z hostů, psychiatr MUDr. Jan Čermák. Pochopit psychiku člověka vystaveného extrémním situacím může být rozhodující pro výsledek vojenských operací. Mnohé reakce jsou předvídatelné, psychologické zákonitosti mají všeobecnou platnost a lze je uplatnit a využít v jakékoliv době.

Při ohlédnutí za pořadem nelze než konstatovat, že patřil k nejlepším, které jsme v knihovně uváděli. Oba hlavní protagonisté oplývali hlubokými znalostmi, fundovaností, bylo zřejmé, že se tématu intenzívně a se zájmem věnují. A zvlášť potěšitelná byla vysoká návštěvnost akce, která nás samotné příjemně překvapila; museli jsme prostory pro návštěvníky na poslední chvíli přestavovat a rozšiřovat, aby se všichni vešli.