Nový dětský čtenářský klub

Nový dětský čtenářský klub

Od září 2019 vždy v úterý od 17 do 18 hodin bude dětský čtenářský klub. 
1. skupina bude mít klubové setkání vždy první úterý v měsíci, 
2. skupina druhé, 3. skupina třetí a 4. skupina čtvrté úterý v měsíci.
Klub bude probíhat v knihovně v maximálním počtu deseti dětí v době,  
kdy máme pro veřejnost zavřeno. Na klub budou mít přístup pouze 
přihlášené děti, bez přístupu rodičů a sourozenců. 
Čtenáři si během klubu budou moct vrátit a půjčit knihy. 
Za odměnu bude čtenářům po absolvování klubu v červnu knihovnou 
darováno malé překvapení, ale bude potřeba, aby dítě klub 
navštívilo alespoň šestkrát během školního roku. 
V klubu bude čtenářům čteno z jedné knihy, budeme s knihami dále 
pracovat, povídat si o nich a bude čas i na samostatné čtení. 
Klub bude poskytován zdarma, ale je pouze pro registrované čtenáře.

Děti již můžete v knihovně zapsat.