Robert A. Rohm, Ph.D.: Pozitivní povahové profily

Autor recenze: Romana Jedličková

Někdo je rychlý a energický, jiný je pomalý a řídí se pravidlem „Dvakrát měř a jednou řež.“ Někteří lidé se zaměřují na úkoly či věci a někteří naopak spíše na lidi a pocity. Jsme tolik jiní, a přesto nejsme lepší ani horší než ti druzí. Existuje mnoho osobnostních typologií, které popisují modely lidského chování. Zřejmě každý tuší o členění našeho temperamentu do kategorií: cholerik, sangvinik, melancholik a flegmatik. Tato metoda nabízí další možný pohled na člověka a jeho osobnost, jehož podstatou jsou 4 základní povahové profily. Všechny jsou něčím výjimečné a mají své výrazné silné stránky. Je výhodou je znát, a tak rozumět sám sobě i ostatním. Kniha přináší návod, jak pracovat se svými silnými stránkami a jak zlepšit ty slabé. Tato metoda stavějící na respektu různých povahových profilů je výborným nástrojem pro zlepšení mezilidských vztahů. Je také dobrým pomocníkem pro výchovu dětí.

Prohlédnout si knihu v katalogu

Přečtěte si také