Stephanie Oakes: Posvátné lži Minnow Blyové

Autor recenze: Petra Žáčková

Teprve sedmnáctiletá Minnow Blyová je odsouzena za napadení chlapce a umístěna do věznice pro mladistvé. Avšak její příběh začíná mnohem dříve, v náručí keviatánské sekty, kde žila společně se svou rodinou posledních dvanáct let dokonale izolována od vnějšího světa. Zatímco ostatní slepě následovali víru proroka Kevina, ona si začala klást otázky. Její vybočování z řady, nedisciplinovanost a vzpurnost vyústili v krutý  trest, kdy dívka přišla o obě své ruce. Ještě než byla Minnow odsouzena, její vesnice lehla popelem i s jejich Prorokem. Prozradí vězněná dívka pravdu o tom, co se tam skutečně odehrálo? Proto ji ve věznici začne navštěvovat detektiv FBI, neboť mu jeho šestý smysl napovídá, že Minnow něco tají. Jak to všechno bylo?

přečíst si recenzi (literarky.cz)
prohlédnout knihu v katalogu