Katalog online

Tritius Čtenářské konto

25. 4. -20. 5. 2016 Výstava

V budově Staré radnice na Masarykově náměstí - na chodbách a v prostorách Husovy knihovny byly od 25. dubna do 20. května vystaveny práce dětí z regionální výtvarné soutěže. Téma prací bylo vybráno s ohledem na významné výročí - 700 let od narození "Otce vlasti", krále českého a císaře Svaté říše římské, Karla IV. Hlavním pořadatelem akce je ZUŠ Říčany. Výstava je uspořádána pod patronací místostarostky města Hany Špačkové a s finanční podporou města Říčany