Katalog online

Tritius Čtenářské konto
Dětský čtenářský klub 2023/2024

Dětský čtenářský klub 2023/2024

Informace o klubu:

Dětský čtenářský klub probíhá v Husově knihovně Říčany od září 2023 do června 2024 vždy od 17 do 18 hodin, kdy je knihovna uzavřena pro veřejnost, a to na adrese Komenského nám. 1910, Říčany.

Do klubu jsou přijaty děti po absolvování první třídy základní školy až do věku patnácti let.

Děti přihlášené na klub mají setkání jednou za měsíc. 

Jsou otevřeny 4. skupiny vždy po 10 dětech. 1. skupina bude mít setkání vždy první úterý v měsíci, 2. skupina druhé, 3. skupina třetí a 4. skupina čtvrté úterý v měsíci.

Na klub mají přístup pouze přihlášené děti, bez přístupu rodičů a sourozenců.

Čtenáři si během klubu mohou vrátit a půjčit knihy, časopisy a audioknihy.

V klubu je čtenářům čteno, s knihami pracujeme v rámci čtenářské gramotnosti, povídáme si o nich. Za rok se děti naučí stručně hovořit o přečteném textu, všímat si důležitých zápletek a motivů. Pochopí význam klíčových slov a tvoření osnovy vyprávění. Přirozeně ztratí ostych mluvit ve skupině dětí. Jsou motivovány vést diskuzi a předpokládat, že jejich úsudek není v prostředí knihovny hodnocen, ale je jim nasloucháno. 

Klub je poskytován zdarma, ale pouze pro registrované čtenáře. 

Pokud čtenář nebude moct ve svém termínu přijít, může navštívit jinou skupinu jiné úterý ve stejném měsíci. Není třeba to oznamovat do knihovny.