Katalog online

Tritius Čtenářské konto

Přehled událostí

2019

26. září - cestopisná přednáška s promítáním - Marcela a Jiří Filčevovi - "Moje oblíbené potápěčské lokality" (z celého světa) 

23. září - "Loučení s létem" - opékání buřtů, občerstvení, nadílka knih zdarma, odpolednem provázela výborná kapela Blek - flek. Hojná účast.

19. září - v zahradě byl hostem knihovny písničkář Jan Burian

12. září - autorské čtení, koncert a setkání se zpěvákem a skladatelem Richardem Pachmanem v zahradě knihovny. 

2. června - knihovna se zúčastnila spolu s dalšími říčanskými organizacemi zúčastnila tentokrát sportovně zaměřeného Dětského dne v areálu "U lesa".

květen, červen - nádvoří knihovny se zaplnilo stolky a židlemi, které nám půjčil Městský úřad, spolu se slunečníky. Přibyla také květinová výzdoba a lavičky. Návštěvníci si začínají zvykat na posezení v zahradě. 

květen - alespoň na zkrácený úvazek k nám nastupuje nová kolegyně Romana Jedličková.

16. května - Lenka Prchalová a Pavel Bednář - Současný Írán - cestopisná přednáška, byla velmi úspěšná.

18. dubna - Stanislav Motl - tématem přednášky známého investigativního novináře byl zlatý poklad republiky.

duben - kolegyně Petra Žáčková nastupuje na mateřskou dovolenou. Přejeme ji hodně štěstí a počítáme, že se k nám zase vrátí.

29. - 30. března - Noc s Andersenem, děti spaly v knihovně. Také lovily bobříky (podle knih Jaroslava Foglara).

21. března - Andor Šándor - beseda s generálem, bývalým náčelníkem vojenského zpravodajství.

14. března - Neznámí hrdinovéžáci 1. ZŠ Říčany četli z knihy, kterou sami napsali a v níž vykreslili příběhy skutečných lidí.

leden - spustili jsme nové www stránky, vytvořené s ohledem na významné změny probíhající v posledním roce (zejména nové  působiště)

 

2018

6. prosince - vyhlášení výsledků výtvarné a literární soutěže na téma 100. výročí republiky.

1. prosince - Den pro dětskou knihu v oddělení pro děti - děti v roli tvůrců knih

15. listopadu - úspěšné autorské čtení se známým spisovatelem Michalem Vieweghem. Premiéra autorských čtení v novém působišti v Teršípově domě.

5. listopadu - beseda v dětském oddělení se spisovatelkou Ivonou Březinovou pro 2. stupeň ZŠ.

1. listopadu - k naší velké radosti se k nám vrací kolegyně Eva Fišerová, s kterou jsme se neradi loučili v roce 2015, kdy se rozhodla dát přednost rodinnému životu. Pravý knihovník to zřejmě bez knihovny dlouho nevydrží ..... Částečně tak pokrýváme výpadky způsobené dlouhodobými nemocemi, či, jak se brzy ukáže, jinými, radostnějšími událostmi. Normálního stavu pracovníků se však ještě zdaleka nedosáhlo.

15. října - beseda v dětském oddělení se spisovatelkou Ivonou Březinovou pro 1. stupeň ZŠ.

podzim 2018 - potýkáme se s nemocností zaměstnankyň, je těžko zajišťujeme řádný provoz (naštěstí se to díky obětavosti ostatních daří, návštěvníci žádná omezení nepociťují). Zároveň jsou nemocné 2 - 3 kolegyně a u 2 se ukazuje, že to potrvá déle.

12. září - tématem každoročního Malování na rynku bylo 100. výročí republiky. Účastnilo se rekordních 665 dětí.

červen, červenec -  ihned po otevření vzali čtenáři knihovnu útokem (po dlouhém půstu). Půjčují si nové knihy a zejména vracejí kvanta půjčených knih, které měli dlouho doma (vzhledem k dlouhému zavření byly výpůjční lhůty patřičně prodlouženy).

25. června - odělení pro dospělé v Teršípově domě se slavnostně otevírá za účasti mnoha hostů - starosty Říčan Vladimíra Kořena, radních a dalších představitelů města, hosty byli rovněž spisovatel Vladimír Wievegh a vnučka prvního majitele objektu paní Dagmar Suchá. Událost přilákala i mnoho zájemců z řad veřejnosti - čtenáři otevření knihovny dlouho netrpělivě očekávali.

16. června - v dětském oddělení jsme uspořádali besedu na téma Ota Hofman (v rámci akce "Říčanské filmaření").

3. června - knihovna se spolu s dalšími říčanskými organizacemi zúčastnila Dětského dne ve sportovním areálu "U lesa".

duben, květen - probíhají technické a stavební úpravy v Teršípově domě, aby byly splněny nároky na provoz knihovny. Následně se rozbíhá stěhování mobiliáře a knih, rozmísťování regálů apod. s osobní obětavou účastí zaměstnanců (resp. zaměstnankyň) knihovny.

23. března - děti spaly v knihovně při každoroční Noci s Andersenem. Tématem her a soutěží bylo 100. výročí republiky

březen - zdá se, že se věci obracejí k lepšímu. Město po vyřešení právních složitostí kupuje Teršípův dům a předpokládá se stěhování knihovny do tohoto domu. Tam by se knihovna vrátila k řádnému, plnohodnotnému provozu. Těšíme se.

leden, únor - hledání náhradních prostor pro knihovnu nekončí, původně nadějně vyhlížející možnosti narážejí na právní komplikace. V oddělení pro dospělé běží nouzový provizorní provoz, naštěstí alespoň oddělení pro děti se utěšeně rozvíjí.

 

2017

prosinec - rozhodujeme se otevřít knihovnu alespoň ve zbylých prostorách, tj. ve 2 místnostech pro veřejnost. K tomu bylo třeba vyřešit mnoho technických problémů, zejména zajištění bezpečnosti návštěvníků knihovny v prostředí probíhajících stavebních prací. Bylo třeba prostory, kde stavba probíhá, fyzicky oddělit přepážkou. Provoz knihovny se "rozběhl", má však nutně nouzový charakter s mnoha omezeními.

listopad - hledání nových prostor pokračuje, zřizovatel - Město jedná o koupi Teršípova domu na Masarykově náměstí, kam by se knihovna přestěhovala. Knihovně zatím "zbyly" 2 místnosti z původních 11, které nejsou zasaženy stavebními pracemi.

30. října - autorské čtení pro mládež (v oddělení pro děti) - Marcela Remeňová.

říjen – knihovna (oddělení pro dospělé) je stále zavřená.  Zřizovatel – Město – podniká kroky k řešení.

září, druhá polovina – diskuse ohledně maleb nekončí. Zastupitelstvo nakonec volí maximální variantu zachování a restaurování maleb, což bude trvat v řádu měsíců, možná let. Navíc se v prostorách, kde byly malby nalezeny, plánuje místo knihovny vytvořit sál a obřadní síň .... Nezbývá tedy než hledat pro knihovnu nové prostory.

13. září - Malování na rynku na téma "Hastrmani a bubáci", zůčastnilo se 610 dětí.

září, první polovina – říčanské zastupitelstvo se přiklání ke kompromisní verzi řešení maleb – zachování nejcennějších částí. To by umožnilo po určitém zdržení knihovnu opět otevřít, i když ne ve slibovaném zářijovém termínu.Oddělení pro dospělé je tedy nadále zavřené, jako částečnou kompenzaci pro čtenáře jsme podstatně rozšířili půjčovní hodiny v oddělení pro děti.

červenec, srpen – stavební práce se zastavily, neboť při odkrytí stropu se objevily historické malby. Zkoumá se jejich hodnota a řeší se, co s nimi. 

červenec, srpen – stavební práce se rozjely, z knihovny je staveniště a musíme naše oddělení pro dospělé uzavřít. Znovuotevření máme naplánováno v září. Už se těšíme!

červen – jelikož oprava střechy zasahuje do prostor knihovny, museli jsme cca 50 000 našich knih odstěhovat na provizorní uskladnění na říčanském nádraží

květen – s radostí jsme přijali plán Města na vybudování výstavní síně a opravu střechy budovy na Masarykově náměstí 83, kde sídlí naše oddělení pro dospělé. Děravou střechou do naší knihovny neustále zatékalo, nyní konečně přestane!

27. dubna se konala Knihovna po zavíračce, jejíž hostem byl výtvarník, publicista, archivář a galerista Jiří Hůla. 

31. března -  Noc s Andersenem (děti přespávají v knihovně) se konala ve znamení postav ze Čtyřlístku – Fifinky, Bobíka, Pindi a Myšpulína.

23. března – autorské čtení se známou a nanejvýš zajímavou osobností – Terezou Boučkovou.

23. února – Knihovna po zavíračce – Pavel Bednář, Lenka Prchalová a Jaroslav Sokol vyprávěli o svém cestování po Gruzii.

 

2016

1. listopadu - před knihovnou se objevila robustní ocelová skříň - návratový box (někdy označován jako "bibliobox", tento název však platí jen pro výrobky určité firmy). Čtenáři získali možnost vracet knížky kdykoliv, i mimo provozní hodiny knihovny. Na box přispěl Středočeský kraj z Fondu hejtmana.

20. října - "Knihovna po zavíračce" byla ve znamení cestování, Lucie Kupková vyprávěla o svém pobytu v Kamerunu.

15. září byl v knihovně hostem Miloň Čepelka spolu se šansoniérkou Markétou Wankeovou a klavíristkou Petrou Bílkovou.

14. září - uspořádali jsme Malování na rynku. Tématem byl "Maxipes Fík a jeho psí přátelé". Zúčastnilo se přes 600 dětí.

v létě, až do 17. září jsme nabízeli školákům a jejich rodičům službu - balení učebnic. Podle předpokladu se zájem zvyšoval s příchodem školního roku

červenec - v oddělení pro dospělé jsme u výpůjčního pultu instalovali platební terminál, což umožňuje platby kartou

červenec - položili jsme nový koberec do prostor počítačů pro veřejnost v oddělení pro dospělé

1. července - naše knihovna změnila název, aby byl v souladu s legislativními pravidly. Původní název "Husova knihovna v Říčanech" se změnil na "Husova knihovna Říčany, příspěvková organizace".

29. května - naše knihovna se zúčastnila velké celoměstské akce Dětský den, pro děti jsme připravili malování a spoustu kvízů s tématikou knih a knihovnictví.

25. dubna - vernisáž výstavy "Byl jednou jeden král", věnované 700. výročí narození Karla IV. Výstavu uspořádala ZUŠ Říčany ve spolupráci s knihovnou

12. května - autorské čtení se spisovatelkou, novinářkou, pedagožkou a moderátorkou Marií Formáčkovou.

21. dubna - "Knihovna po zavíračce", hostem byl malíř a karikaturista Jan Pillvein.

duben - knihovna na počítačích pro veřejnost zpřístupnila databáze ASPI (legislativa) a PressReader (online tisk z celého světa), pořízené z programu VISK Ministerstva kultury

1.  - 2. dubna - na dětském oddělení jsme přivítali 19 dětí u akce "Noc s Andersenem" (děti spí v knihovně).

10. března - Petra Hůlová - autorské čtení s jednou z nejčtenějších a nejoceňovanějších českých autorek.

březen - v rámci Měsíce čtenářů jsme zahájili půjčování audioknih také v oddělení pro děti, vyhlásili amnestii na pokuty za opožděné vracení knih (při první upomínce) a uspořádali březnovou nadílku knih (nabídku vybraných knih k volnému odběru).

18. února - "Knihovna po zavíračce" - Zapomenutá fronta. Tématem byla 1. světová válka. Poutavě a zasvěceně o ní hovořili Říčaňáci Miloslav Fišer (jehož dědeček byl tehdy v aktivní službě) a psychiatr MUDr. Jan Čermák.

leden - kromě brýlí na čtení jsme u výpůjčního pultu začali čtenářům půjčovat i košíky na knihy, pro jejich větší pohodlí při výběru knih z regálů.

 

2015

10. prosince - "Knihovna po zavíračce" - Cesta do Santiaga de Compostela. Zahájili jsme nový cyklus setkávání se zajímavými osobnostmi našeho regionu, který jsme nazvali Knihovna po zavíračce. Na tomto prvním pořadu vystoupili manželé Orphanidesovi, kteří vyprávěli o svých zážitcích z poutní cesty do Santiaga de Compostela.

3. prosince proběhla beseda s Vladimírem Pikorou, významnou osobností ze světa ekonomie a financí a autorem několika bestsellerů na toto téma.

2. prosince proběhla vernisáž výstavy "116 zastavení v Provence". Po krásné a úspěšné výstavě "Dobré jitro z Bali" cestovatele a fotografa Josefa Zavřela uspořádala naše knihovna další výstavu, kterou Josef Zavřel tentokrát tématicky vymezil hranicemi jihofrancouzského kraje Provence.

prosinec - návštěvníkům jsme nabídli vybrané knihy k volnému odběru v rámci adventní nadílky.

28. listopadu proběhl v našem oddělení pro děti Den pro dětskou knihu. Této nové celostátní knihovnické akce jsme se zúčastnili poprvé. Stírá se při ní rozdíl mezi čtenářem a tvůrcem. Děti si mohou vytvořit vlastní knihu.

15. října proběhla beseda s Pavlem Kosatíkem. Kromě knižních, literárních či žurnalistických témat došlo i na probírání aktuální společenské situace. Pořad měl vynikající úroveň, Pavel Kosatík nezůstal nic dlužen své pověsti vynikajícího spisovatele a žurnalisty.

5. října jsme začali půjčovat audioknihy - také u příležitosti zahájení Týdne knihoven.

5. října se otevřela výstava Josef Čapek - malíř a spisovatel, uspořádaná k 70. výročí jeho úmrtí, potrvá do 25. 11. Zároveň tentýž den v 17 hodin byly vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže pro školky na téma Čapkovy pohádky "O pyšné noční košilce", zorganizované kolegyní Evou Rýcovou - vyhrála MŠ Světice. Datum těchto akcí bylo vybráno rovněž s ohledem na začínající Týden knihoven. 

1. října - vzniká dětský Čtenářský klub. Od 16 do 17 hodin si povídáme si o knížkách, které děti přečetly a vzájemně si doporučujeme další knihy. Klub se schází každý první čtvrtek v měsíci. Za destinásobnou účast dostanou děti darem knížku. Již tento první Klub měl dobrou účast. Akci vymyslela a zorganizovala nová kolegyně Jana Svobodová.

16. září - Malování na rynku. Tématem byla tentokrát obrázková abeceda, která poskytla hodně prostoru pro uplatnění dětské fantazie. Měli jsme štěstí na počasí, takže asi 400 dětí, které přišly, mohlo malovat opravdu v exteriéru na Masarykově náměstí. Hodně využité bylo písmeno A - malovala se auta. Dále vznikaly obrázky zvířat, jeden z nejhezčích byli ježci (tedy pod písmenem J).

srpen - pořízení nového koberce do prostor mezi vchodem a výpůjčním pultem (v oddělení pro dospělé), který nahradil ten starý, na němž již zub času a tisíce návštěvníků zanechaly výrazné stopy.

červen - hledání náhrady za Evu Fišerovou se vzhledem k značnému počtu zájemců proměnilo v náročné dvoukolové výběrové řízení a dlouhé, nesnadné rozhodování mezi několika kandidáty, jevícími se jako vynikající. "Po velkém boji" byla na cílové pásce těsně první paní Jana Svobodová, která nastupuje od září 2015.

30. června - z důvodu rodinného zaneprázdnění odchází dlouholetá kolegyně Eva Fišerová, kterou si oblíbily generace dětí navštěvující naše oddělení na Komenského náměstí. Kromě půjčování knížek jim vytvořila spoustu zajímavých kulturních a naučných pořadů. S dětmi to moc dobře uměla!

23. dubna - Kaleidoskop Jana Rejžka. O pořad spisovatele, moderátora a kritika Jana Rejžka byl velký zájem, knihovna byla opět plná. Jan Rejžek ovšem svůj pořad pojednal jako diskotéku hudby, kterou považuje za hodnotnou. Ti z návštěvníků, kteří očekávali především vyprávění a „příhody z natáčení“, byli trochu zaskočeni; po přestávce někteří z nich už odcházeli. Jiní, zejména ti, kteří znali Jana Rejžka blíže a zájemci o uváděnou oblast, a také ti, kterým jsou blízké osobní postoje Jana Rejžka, vyjadřovali spokojenost.

1. dubna - řady knihovnic posiluje Bc. Petra Žáčková, byť ne na plný úvazek, neboť je zároveň studentkou knihovnické VŠ.

31. března - odchází od nás kolegyně Mgr. Ivana Šindelářová, kterou mnozí znali pod jménem Tůmová. Působila zejména v oddělení pro děti, které se v posledních letech i její zásluhou výrazně rozvíjelo a rozšiřovalo činnost. Dala přednost pedagogické práci v ZŠ Bezručova. Přejeme ji do další profesní dráhy hodně úspěchů. Úplně se však neloučíme, Ivanka bude dále působit v naší malé lokální pobočce Strašín.

1. až 29. března – výstava Literární a historický odkaz Mistra Jana Husa. V roce 600. výročí smrti Jana Husa jsme připravili putovní výstavu, informující na 18 panelech o životě, myšlenkách a díle této jedné z nejvýznamnějších postav našich dějin.

27. března - Noc s Andersenem - děti nocovaly v knihovně. Kromě připomínky narození H. CH. Andersena jsme si letos připomněli jubilejní 100. výročí narození českého spisovatele Jana Drdy. Úkoly, které musel každý spáč splnit, aby mohl s námi nocovat, se týkaly českých pohádek a jejich představitelů, připomněli jsme si i stará řemesla, umělecké slohy, něco z křesťanství či obléhání hradů.

leden, únor - inovace www stránek. V roce 2011 knihovna představila zcela nový web, který nahradil do té doby používané původní stránky (byly z roku 1999). Nyní jsme se rozhodli opět do našich stránek zasáhnout. Osvědčenou základní strukturu a grafické řešení jsme v zásadě ponechali, k tomu jsme ale přidali další funkce. Hlavní novinkou je nabídka virtuální prohlídky knihovny a také možnost vyhledávání podle zadaného výrazu, běžná funkce, kterou jsme na dřívějších stránkách postrádali. Pro pracovníky knihovny je zásadní pozitivní změnou rozšíření možnosti úprav obsahu stránek – komfortní editace.

 

2014

prosinec - u vchodu do knihovny (v oddělení pro dospělé) jsme nově umístili uzamykatelné skříňky, do kterých si návštěvníci mohou odložit věci, které mají s sebou. Náklady na jejich pořízení jsme pokryli z grantového programu Středočeského kraje. Věříme, že se tím zvýší komfort pro naše čtenáře.

20. listopadu - Roman Cílek a Josef ,,Pepson" Snětivý. Roman Cílek, autor zabývající se především literaturou faktu, představil svou knižní novinku Temné kouty XX. století a další tituly ze své literární produkce. Hudební doprovod obstaral Josef Pepson Snětivý.

16. října - Stanislav Motl - Mraky na Barrandovem. Tématem pořadu byla sláva a prokletí prvorepublikových filmových hvězd. Součástí besedy a přednášky bylo také promítání filmu Mraky nad Barrandovem. Pořad lze označit jako jeden z nejúspěšnějších v celé historii autorských čtení u nás. Zájem o něj byl obrovský, prostorová kapacita knihovny byla nedostatečná, diváci se tísnili kde to šlo.

17. září proběhlo tradiční Malování na rynku. Tématem bylo "Namaluj si zakrátko své oblíbené zvířátko". Počasí nám tentokrát přálo a tak se opravdu malovalo venku pod širým nebem na Masarykově náměstí za rekordní účasti 585 dětí.

Od 15. července do 30. září proběhla v knihovně výstava tvorby Jaroslava Maláka. Jaroslav Malák (1928 - 2012) je známým autorem v oblasti kresleného humoru, knižní ilustrace, propagační grafiky, animovaného filmu a komiksu. Patří k řadě významných říčanských osobností, v našem městě žil a tvořil od roku 1972.

28. červenece - 17. srpna - desetiletá revize knižního fondu. Kromě každoročních letních údržbových a asanačních prací v roce 2014 přibyla povinnost provést kompletní revizi celého knižního fondu, tj. zkontrolovat všech cca 125 000 knih (včetně s tím související administrativy, vyřazování, případných oprav zápisů i fyzických oprav poškozených svazků apod.). Knihovny našeho typu mají tuto povinnost, danou zákonem o knihovnách, jednou za 10 let. V uvedeném období jsme měli dokonce výjimečně kontinuálně (celých 21 dní) pro návštěvníky zavřeno (v jiných letech v létě pouze mírně omezujeme provoz, ale v žádném týdnu není celou dobu zavřeno).

20. června (v pátek) proběhla v Husově knihovně literárně-hudební beseda autorů Miloně Čepelky a Josefa Pepsona Snětivého pod názvem TEN PÍŠE TO A TEN ZAS TOHLE. Pořad patřil k nejúspěšnějším akcím u nás v knihovně uskutečněným. Obávali jsme se pátečního termínu, kdy lidé odjíždějí na víkend a hrozí tedy, že návštěvnost bude nevalná. A v nabitém kalendáři Miloně Čepelky se jiný termín nepodařilo najít. Nicméně obavy byly přehnané, přišla spousta zájemců, kteří zaplnili knihovnu do posledního místa.

24. dubna proběhlo autorské čtení s Jiřím Hájíčkem. Knihy Jiřího Hájíčka patří k nejvíce půjčovaným v Husově knihovně (myšleno období 2013 - 2014). O jeho pořad u nás byl zájem zejména mezi jeho skalními fanoušky (vlastně fanynkami, obecenstvo bylo tentokrát bez výjimky tvořeno ženami). Návštěvnice prokazovaly důkladnou znalost Hájíčkových děl.

4. dubna si 17 mladých příznivců knih a jejich čtení dalo opět sraz na celostátní a velmi oblíbené akci Noc s Andersenem. Nad letošním ročníkem převzal patronát spisovatel a ilustrátor Petr Morkes a jeho psí detektiv – komisař Vrťapka. Proto jsme navštívili obě policejní jednotky v našem městě (Policie ČR a Městská policie), prohlídli si jejich služebny a trochu pobesedovali s policisty. Poté probíhal večer plný soutěžení. Děti stihly nakreslit vlastní návrhy obálek knih na detektivní téma a díky hře Na Vševěda zjistit, kdo v jakém oboru vyniká. Většinu připravených úkolů všichni nocležníci zvládli překvapivě hravě, a tak nejtěžším úkolem večera bylo „zahnat" malé spáče do spacáků k zaslouženému odpočinku.

 

2013

28. listopadu jsme přivítali vzácnou osobnost - Jiřinu Šiklovou. Při besedě a autorském čtení hovořila o různých aktuálních otázkách a problémech (demografické změny v Evropě, stárnutí, krize politických stran, zkušenosti s jednáním s politiky, vztahy generací mezi sebou apod.) a zodpověděla mnoho otázek návštěvníků. Při odpovědích se neuchylovala k obecným vyjádřením, takovým, s kterými by mohli souhlasit všichni, naopak nechyběly názory, kterým nezanedbatelná část publika oponovala. Bylo zřejmé, že doktorka Šiklová k nim dospěla kritickou analýzou na základě hlubokých znalostí, vzdělání a velkých životních zkušeností. O pořad byl velký zájem, patřil k těm nejvíce navštíveným.

30. září - 6. října proběhl v naší knihovně Týden knihoven, celostátní (nyní i mezinárodní) akce vyhlašovaná SKIPem (Svazem knihovníků a informačních pracovníků). Motto akce bylo "S námi jen all inclusive". V tomto duchu jsme vytvořili komplexní nabídku, každý den byl věnován různým skupinám návštěvníků (senioři, rodiče, děti, lidé se zdravotním postižením, národnostní menšiny apod.). Připravili jsme různé akce a zvýhodnění pro tyto skupiny, jako např. zdarma čtenářské legitimace, výuka informační gramotnosti pro seniory, zábavný program pro předškoláky, osvobození od poplatků pro neregistrované čtenáře při návštěvách knihovny apod.

1. října - po mateřské dovolené znovu nastupuje do oddělení pro dospělé Blanka Komárková - Hofmanová.

26. září - Josef Klíma - život reportéra. Beseda a autorské čtení se známým autorem investigativních pořadů - o natáčení, cestování, knihách a scénářích a o Kájínkovi. Proběhla  za velkého zájmu návštěvníků.

18. září jsme uspořádali Malování na rynku, v roce 2013 se konal již sedmnáctý ročník této populární akce, zvané také Galerie pod širým nebem. Akce se tradičně zúčastňují školy a školky z Říčan i z okolí. Děti při ní dostanou kreslící potřeby a zobrazují své představy podle různých témat. Letošní téma bylo “Pojďte s námi malovat, jak do vesmíru cestovat“.  Počasí nám však letos nepřálo, a tak místo na náměstí děti malovaly přímo v knihovně. Náladu jim to však neubralo, ani doprovázejícím pedagogům. Účast byla opět velká a výsledkem byla spousta krásných maleb.

13. června - malé odbočení v řadě autorských čtení a besed znamenal seminář "Jak najít zaměstnání", který knihovna uspořádala ve spolupráci se společností GLE o.p.s. Seminář prováděl posluchače jednotlivými kroky od hledání zaměstnání až po pracovní pohovor - byl zaměřen na základy hledání práce, orientaci na pracovních portálech, tvorbu životopisu apod. Vzhledem k situaci na pracovním trhu a problému nezaměstnanosti jsme předpokládali, že o seminář bude velký zájem, slabá účast byla pro nás zklamáním.

23. května - dalším z hostů v říčanské knihovně byl Jan Burian - písničkář, skladatel, spisovatel, básník, publicista, moderátor, cestovatel, glosátor a komentátor žhavé české současnosti i vychladlé minulosti. Pořad jednoznačně patřil k nejlepším akcím u nás konaným, kvalitou i velkou návštěvností. Jan Burian střídal četbu ze svých děl (převážně fejetonů) s písněmi s vlastním doprovodem na el. piano a s odpověďmi na otázky návštěvníků.

Od 30. dubna do 21. května jsme v prostorách knihovny vystavovali práce z výtvarné soutěže "Kolečka a páčky" - práce dětí od 6 do 18 let s tématikou techniky. Soutěž pořádala ZUŠ Říčany. 30. dubna proběhla vernisáž. Z děl nejvíce zaujal věrný model "výtahu" na lodě pro překonávání rozdílu vodních hladin.

18. dubna se konala literární beseda Klasikové české poezie 20. století. Velmi zajímavě a fundovaně přednášel prof. PHDr. Vladimír Křivánek, CSc. vysokoškolský pedagog, básník, literární historik a kritik. Návštěvnost byla velmi dobrá, mnoho posluchačů bylo z řad studentů.

5. dubna děti nocovaly v knihovně při tradiční Noci s Andersenem. Po minulých dvou ročnících, kdy jsme využívali prostor ve školách, jsme se s dětmi vrátili do knihovny a usínali mezi knihami. Předtím jsme ovšem navštívili městské muzeum a absolvovali cestu za poznáním k rybníku Marvánek.

13. března se u nás konal pořad věnovaný problematice autismu. Vystoupil Pavel Hlušička - básník a hudebník (s pseudonymem Mnoháček Zgublačenko), který sám léta žil v zajetí lehčí formy autismu (Aspergerův syndrom) a nyní pomáhá lidem obdobně postiženým. Hostem pořadu byla prof. Anna Strunecká, lékařka, autorka betsellerů Doba jedová a Doba jedová II, představila svou novou knihu Varovné signály očkování. Návštěvnost: velmi dobrá.

 

2012

15. listopadu byl hostem v knihovně Richard Pachman, který uvedl svou novou knihu Notre Dame a zazpíval několik písní ze stejnojmenného CD. Richard i tentokrát přilákal do knihovny značné množství svých příznivců.

prosinec - mikulášská nadílka knih z darů našich návštěvníků.

14. listopadu se knihovna účastnila významné přednášky předsedy SKIPu PhDr. Víta Richtera o směrnicích a autorských právech v Knihovně Eduarda Petišky v Brandýse nad Labem.

18. října se uskutečnilo autorské čtení s Bělou Janoštíkovou, autorkou knížek „Za kouzlem Turecka“ , „Za sluncem japonské vlajky“ „Jenom pár hadříků“ a „Průmysl - příběhy z historie“. V tomto duchu (Japonsko, móda apod.) probíhal i pořad. Návštěvnost tentokrát zaostala za očekáváním, což byla velká škoda, neboť program byl velmi zajímavý, připravený pečlivě a fundovaně.

1. října jsme nainstalovali nový, revoluční knihovnický katalog Opac 2 Carmen, který jsme pořídili díky podpoře z grantového programu Ministerstva kultury.

21. září se naše knihovnice zúčastnily knihovnického happeningu v Písku.

19. září proběhlo Malování na rynku, kdy děti z říčanských škol kreslily na Masarykově náměstí pod patronací knihovny obrázky s tématem zaměřeným na bezpečnou dopravu - “Všechny děti, žáci, žačky kreslí dnes dopravní značky“. Obrázky byly posléze vystaveny v knihovně a ve výstavních prostorech Staré radnice.

15. září jsme se zúčastnili veletrhu neziskových organizací v MěKS (prezentací na výstavních panelech).

13. září proběhlo autorské čtení s Jiřím Štědroněm, který je znám především jako zpěvák, jeho umělecké aktivity jsou však mnohostranné. Je také autorem knihy „Jak se dělá hvězda“, tu zde představil.

léto - stěhování dětského oddělení. Jedna z nejvýznamnějších událostí poslední doby. Dětské oddělení zaznamenalo velký nárůst počtu čtenářů, na což jsme mj. reagovali rozšířením výpůjčních hodin. Prostory v tomto oddělení (o výměře 100 m2) však již delší dobu přestávaly dostačovat potřebám čtenářů i řádné knihovnické činnosti. Před prázdninami se uvolnily nové, o dvě třetiny větší prostory na Komenského náměstí přímo sousedící se stávající knihovnou, čehož jsme využili a knihovnu do nich přestěhovali. Vše se tímto výrazně zlepšilo. Knihovní fond dětského oddělení je nyní kompletně na jednom místě bez meziskladů, vyřešil se problém s nedostatečnou kapacitou WC a zázemí, komfort pro návštěvníky se značně zvýšil – více studijních míst, pro menší děti lepší možnost hraní v novém velkém a dobře vybaveném hracím koutku, získali jsme také lepší podmínky pro pořádání besed, přednášek a dalších akcí pro školy, které pořádáme velmi často.

léto - na prázdniny knihovna připravila letní "nadílku" - volný výběr knih, které si čtenáři mohou odnést s sebou jako dárek.

14. května byl hostem v knihovně Jiří Suchý. Osobnosti, které významně ovlivnily celý vývoj v některé oblasti kultury, nevítáme každý den. Během pořadu Jiří Suchý přečetl několik ukázek ze svých knížek. Posluchači mohli zaznamenat, že jeho literární tvorba oplývá obdobným humorem a onou jedinečnou atmosférou jako jeho divadelní představení či písně. A dotazů z publika, na které Jiří Suchý ochotně odpovídal, bylo velké množství.

12. dubna byly v knihovně vystaveny oceněné práce z regionální výtvarné soutěže na téma Cesta, kterou pořádala ZUŠ Říčany a na které knihovna spolupracovala. Výstava trvala do 12. května.

březen - knihovnu oslabily kolegyně Ivana Tůmová a Blanka Hofmanová - Komárková, které prakticky zároveň odešly na mateřskou dovolenou. Situaci jsme zatím vyřešili jednak dočasným navýšením úvazků některých zbylých pracovnic, jednak angažováním milých brigádnic – studentek Adély Michálkové a Petry Žáčkové.

22. března jsme přivítali aktuální spisovatelskou „superstar“, Michala Viewegha. Početné publikum, ve kterém převládaly ženy, se zajímalo zejména o různé stránky spisovatelské tvorby. Po přečtení jedné své povídky autor odpovídal na záplavu dotazů z publika.

16. února proběhlo autorské čtení Saši Ryvolové z její knížky Tváře v prachu Etiopie, spojené s promítáním fotografií z jejích cest.

1. února jsme zahájili půjčování čteček elektronických knih, čímž jsme udělali další z kroků sledujících současný vývoj.

 

2011

3. - 9. října probíhal Týden knihoven, uspořádali jsme výstavu o K. J. Erbenovi, nadílku knih a vyhlásili amnestii na pokuty za opožděné vracení.

21. září se uskutečnilo Malování na rynku s tématem „Čím jezdíme nejraději – můj oblíbený dopravní prostředek".

22. srpna byla podepsána smlouva s Národní knihovnou o přispívání do Souborného katalogu ČR

4. srpna byl nainstalován a spuštěn nový počítačový server

Na prázdniny (1.7. - 31.8.) knihovna připravila letní "nadílku" - volný výběr knih, které si čtenáři mohou odnést s sebou jako dárek.

Na únorovou čapkovskou "cestovatelskou" výstavu jsme navázali expozicí "Život a dílo Karla Čapka". Výstava probíhala od 31.5. do 15.8.

12. května 2011 jsme uspořádali autorské čtení s Richardem Pachmanem, tentokrát u příležitosti vydání jeho nové knihy Útes.

13. dubna jsme v našem dětském oddělení připravili Zdobení velikonoční vrby. Děti si při návštěvě knihovny mohly vyrobit velikonoční ozdoby, které věšely na opravdovou vrbu.

Noc s Andersenem jsme uspořádali opět společně se ZŠ Bezručova, a to 26. března 2011.

Ve středu 16. března 2011 jsme spolu s dětmi ze ZUŠ Bezručova navštívili Dům s pečovatelskou službou Senior, kde jsme uspořádali společné čtení dětí a seniorů.

Ve středu 9. března jsme v našem dětském oddělení uspořádali výtvarnou dílnu. Děti dostaly kreslící potřeby a malovaly obrázky na téma Přivolejme jaro! Nejzdařilejší kresby jsme v knihovně vystavili.

Základní umělecká škola v Říčanech a Husova knihovna spolu uspořádaly regionální výtvarnou soutěž na téma Příběh knihy. Vernisáž výstavy nejlepších prací a předání cen autorům se uskutečnilo 19. dubna. Oceněné práce byly vystaveny v celé budově Husovy knihovny ve staré radnici.

Od 15. do 28. února 2011 jsme uspořádali výstavu fotografií "S Karlem Čapkem do Anglie". Exponáty byly zapůjčeny z Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše.

Dne 10. února 2011 jsme pořádali autorské čtení a besedu s Irenou Obermannovou.

Začátkem února 2011 byly uvedeny do provozu nové www stránky Husovy knihovny

 

2010

Dne 18. listopadu 2010 se uskutečnilo autorské čtení a beseda s Vlastimilem Vondruškou.

Malování na rynku s tématem "Jezdíme na výlety" jsme uspořádali 22. 9. 2010.

Dne 17. května 2010 jsme zveřejnili schválenou Výroční zprávu o činnosti knihovny za rok 2009.

Celostátní akci Noc s Andersenem jsme organizovali společně se ZŠ Bezručova i letošní rok, konkrétně 26. 3. 2010.

O četnících a Četnických humoreskách všem zajímavě a poutavě vyprávěli JUDr. Michal Dlouhý a paní Jiřina Moskalyková dne 28. ledna 2010.

 

2009

Od prosince 2009 jsme pro malé návštěvníky oddělení pro dospělé připravili stolek a židličky na malování.

Dne 5. listopadu 2009 jsme rádi přivítali na autorském čtení Richarda Pachmana.

Jako každý rok jsme i letos pořádali Malování na rynku - 16. 9. 2009.

Autorské čtení s botanikem Václavem Větvičkou proběhlo 28. května 2009.

Noc s Andersenem proběhla v oddělení pro děti 3. - 4. 4. 2009.

V dubnu 2009 jsme zveřejnili Zprávu o činnosti knihovny za rok 2008.

Dne 1. dubna 2009 vstoupil v platnost nový Knihovní řád Husovy knihovny.

Dne 19. března jsme zveřejnili celonárodní anketu Kniha mého srdce.

8. března 2009 jsme oslavili 10.výročí spuštění elektronického výpůjčního protokolu v naší knihovně.

Od 8. ledna 2009 jsme otevřeli oddělení pro děti každý čtvrtek již v půl deváté dopoledne.

V lednu 2009 jsme přidali na naše webové stránky ikonu Tipy na nákup, kde nám můžete psát své návrhy na nákup knih.

 

2008

V pátek 10. října 2008 jsme od 19 hodin pro čtenáře i návštěvníky naší knihovny připravili Večer v knihovně.

Dne 17. září 2008 proběhl tradičně již 12. ročník akce Malování na rynku, tentokrát na téma Čistý vzduch všem, lidem i zvířátkům.

K 25. 7. 2008 byla pokládkou koberců završena rekonstrukce knihovny i její rozšíření o nové prostory.

K 30. červnu 2008 odešla dosavadní ředitelka paní Marie Pillveinová do důchodu a na její místo od 1. července 2008 nastoupil pan Ing.Vladimír Levický.

Dne 10. června jsme zveřejnili prázdninový provoz knihovny i čtrnáctidenní uzavření půjčovny pro dospělé (14.- 27.7.2008).

24. května jsme opět měli stánek U chytré kmotry lišky na Dni dětí s názvem Hrátky o století zpátky na říčanském náměstí.

V květnu 2008 jsme zveřejnili na webových stránkách fotografie z rekonstrukce Husovy knihovny.

Rozbor o činnosti knihovny za rok 2007 jsme umístili na náš web dne 26. dubna 2008.

Od 25. dubna 2008 doplňujeme katalogizační lístek většiny nových přírůstků o náhled obálky knihy.

18. března 2008 jsme přivítali na besedě paní spisovatelku Janu Divišovou a pana profesora Otakara Chaloupku.

31. 1. 2008 byl zveřejněn nový Ceník platný od 1.2.2008.

 

2007

O uzavření knihovny mezi svátky (22.12.2007-.1.1.2008) jsme informovali dne 21. 11. 2007.

Zároveň jsme 21. 11. pozvali všechny děti na prosincové Dárečkové pátky.

25. 10. 2007 jsme zveřejnili pozvánku na Italštinu v knihovně.

Fotografie z Velké říjnového společné čtení, kterým byl 1.10.2007 zahájen Týden knihoven jsme vystavili 8. října 2007.

Dne 25. září 2007 byly zveřejněny fotky z akce knihovny Malování na rynku a zároveň její videoreportáž TV Říčany.

8. 6. 2007 byly do sekce Zajímavé odkazy přidány nové odkazy (př. Pražská informační služba,program kin, divadel, stránky některých knihkupectví v Praze, aj.)

Dne 5. června jsme informovali o prázdninovém provozu knihovny i o dvoutýdenním uzavření na rozhraní července a srpna.

2. června 2007 proběhl na říčanském náměstí Den dětí. I knihovna se podílela na programu odpoledne.

Stejný den jsme umístili na stránky knihovny fotky z vytváření dárků pro maminky k jejich svátku.

18. května jsme zveřejnili Zprávu o činnosti za rok 2006.

16. dubna 2007 vložen odkaz na stránky TV Říčany, kde je kamerou zaznamenána příprava velikonočních svátků v knihovně.

Dne 22. 3. 2007 jsme vložili mimořádné fotky zasněžené knihovny nafocené první jarní den - 21.3.2007.

Pozvání na Velikonoce v knihovně bylo vystaveno 13. března 2007.

V úterý 7. března 2007 byla regionálním serverem pro Říčany a okolí natočena videoreportáž o naší knihovně. V pondělí 12.března byla zveřejněna na jejich serveru www.ricansko.info . Od 13.března byl odkaz také přidán na hlavní stránku Husovy knihovny.

Na začátku února jsme zveřejnili pozvánku na vytváření masopustních masek a posléze jsme vystavili fotky z této akce.

4. ledna 2007 jsme zveřejnili ceník služeb platný od 1.1.2007

 

2006

Prosinec v dětském oddělení HK jsme přiblížili pozvánkou dne 28. 11. 2006. Zároveň jsme zveřejnili uzavření knihovny mezi vánočními svátky a Novým rokem.

21. 11. 2006 zveřejněna možnost zasílání zdarma předupomínek čtenářům na jejich e-mail.

10. 10. 2006 jsme přidali do sekce Zajímavé odkazy internetové přepojení na stránky města Říčan a jeho okolí.

V září jsme zveřejnili pozvánku na Podzimní nadílku nadbytečných knih z darů od čtenářů.

Koncem srpna jsme pozvali na 10. ročník výtvarné soutěže Malování na rynku, která se konala 20. září.

Dne 23. června 2006 jsme zveřejnili fotografie z exkurze středočeského SKIPu po jižní Moravě.

29. května jsme zveřejnili průběh a fotografie z besedy se spisovatelem MUDr. Jiřím Lamberkem a fotky z Dětského dne na říčanském náměstí

Na Dětský den v Říčanech, Mnichovické kramaření a Dětský den v Mnichovicích jsme pozvali 23. 5. 2006.

Dne 15. května zveřejněny výsledky Velikonoční literární soutěže.

18. dubna 2006 jsme pozvali na Besedu se spisovatelem J.Lamberkem.

Týden před velikonočními svátky 10. 4. 2006 vyhlášena Velikonoční literární soutěž a pozvání na Velikonoce v knihovně.

Dne 4. dubna 2006 zveřejněny pozvánky na Setkání neziskových organizací a Turistické pochody v roce 2006.

28. 2. 2006 jsme přidali pozvánku na Březen-měsíc internetu.

Od 9. 2. 2006 je zveřejněna nezkrácená verze Zprávy o činnosti Husovy knihovny v Říčanech za rok 2005.

Pozvánky na Obecní ples v Hrusicích a Sukův hudební Štiřín publikovány dne 6. února 2006.

Dne 27. 1. 2006 byl také přidán odkaz na platný ceník v Knihovním řádu Husovy knihovny v Říčanech.

26. 1. 2006 byly vystaveny změny týkající se výkonu regionálních funkcí a nová forma spolupráce, tzv.Kooperační systém v roce 2006 .

6. 1. 2006 jsme zveřejnili jména výherců soutěže Moje babička a následně přidali některá oceněná díla.

Nový ceník platný od 1. 1. 2006 byl zveřejněn a změny na hlavní stránce i pravidlech upraveny 3. 1. 2006.

 

2005

8. 11. vystaveny potřebné dokumenty týkající se Dotace na podporu knihoven z rozpočtu Středočeského kraje v roce 2006

8. 11. byl přidán Návrh Smlouvy o poskytování služeb pro obce v roce 2006 Husovou knihovnou v Říčanech s její přílohou

21. 10. byla vytvořena nabídka prodeje knihy manželů Hudečkových a zároveň vloženy fotky z autogramiády této knihy

sekci region jsme 17. 10. doplnili o titulek Co nového, kde budeme přibližovat čerstvé novinky,nejraději s fotkami, z našeho regionu.Jako první bylo otevření nové Obecní knihovny v Doubku a ocenění Vzorné lidové knihovny ve Velkých Popovicích ministrem kultury.

16. 9. jsme zařadili informace o Týdnu knihoven, Velkém říjnovém společném čtení a pozvánku na prezentaci knihy Olgy a Miroslava Hudečkových spojenou s autogramiádou.

12. 9. byli všichni zájemci pozváni na 4.vejšlap povodím Mratínského potoka.

7. 9. jsme uveřejnili pozvánky na akci Malování na rynku, Máslovické posvícenské vinobraní a Podzimní slavnosti v Mnichovicích

Od 21. 7. můžete vidět , jak se měli členky středočeského SKIPu na návštěvě slovenských knihoven.a též byla uveřejněna pozvánka na hlavní akci Roku oslav 800 let Hrusic.

28. 6. vyhlašujeme tradiční prázdninovou fotosoutěž Prázdninová momentka

23. 6. jsme informovali čtenáře o výpůjčních hodinách během prázdnin.

1. 6. byla uveřejněna pozvánka na vernisáž a výstavu karikatur Říčanské humoresky.

25. 5. jsme uveřejnili pozvánku na akci Máslovické skotačení se Skoty.

13. 5. Strančice zvou na slavnost "Otvírání studánek".

28. 4. jsme zveřejnili fotografie z návštěvy jihočeských knihovnic a knihovníků v naší knihovně.

13. 4. jsme pozvali čtenáře na akce konající se v našem regionu (Cesta kocoura Mikeše, Máslovická šlápota, Jarní líbeznický vejšlap) a dále zveřejnili pozvánku na vernisáž říčanských výtvarníku Olgy a Miroslava Hudečkových..

8. 4. jsme opublikovali průběh Noci s Andersenem.

24. 2. byla zveřejněna čtenářská soutěž o Nejlepší českou knihu, Březen - Měsíc internetu a Noc s Andersenem.

16. 2. jsme uveřejnili Zprávu o činnosti Husovy knihovny v Říčanech za rok 2004.

10. 2. byla uveřejněna pozvánka na Moravský ples.

3. 2. jsme v pozvánkách uveřejnili přehled plánovaných akcí obce Hrusice.

1. 2. 2005 jsme uveřejnili pozvánky na Humanitární koncert pro Srí Lanku a na historicky první Obecní ples v Hrusicích.

 

2004

6. 12. byla uveřejněna pozvánka na tradiční adventní koncert Richarda Pachmana

3. 12. jsme zařadili pozvánku na dárečkové pátky v oddělení pro děti a na výstavu výtvarných děl Společnosti od Anežky

1. 12. jsme uveřejnili informaci o uzavření knihovny.

18. 11. jsme uveřejnili výherce soutěže Prázdninová momentka, pozvánku na výstavu obrazů Josefa Brázdy, výtvarnou soutěž

pro děti do 7 let Dopis Ježíškovi a literárně-výtvarnou soutěž Mé největší přání .

9. 11. jsme uveřejnili pozvánku na výstavu Akty ze skicáře II. .

18. 10. byly zveřejněny fotografie ze soutěže Prázdninová momentka a čtenářům byla dána možnost podílet se na výběru vítězného fotosnímku.

27. 9. byla uveřejněna pozvánka na literární večer se spisovatelem Benjaminem Kurasem.

23. 9. byli čtenáři informováni o celostátní akci Týden knihoven a zároveň akcích pořádaných Husovou knihovnou v rámci tohoto týdne.

16. 9. jsme pozvali příznivce turistiky na 1. ročník pochodu "Po stopách kocoura Mikeše" a zároveň zveme všechny na výstavu dětských obrázků z Malování na rynku, která se bude konat od pondělka 20.9. v oddělení pro děti na Komenského náměstí.

19. 8. jsme uveřejnili pozvánku na 8.ročník Malování na rynku.

29. 7. jsme pozvali všechny zájemce o vážnou hudbu na Hrusické nocturno (večer slavných melodií světových mistrů)

19. 7. jsme uveřejnili pozvánku do galerie u Anežky.

30. 6. jsme uveřejnili letní fotosoutěž "Prázdninová momentka"

31. 5. jsme vystavili na webu fotografie z dětského dne.

27. 5. Máslovičtí zvou na Máslovické skotačení se Skoty.

10. 5. jsme pozvali zájemce na Popoles a besedu s Fedorem Gálem a Jaromírem Štětinou

7. 5. jsme uveřejnili výsledky velikonoční soutěže O nejhezčí kraslici nebo vykoledované vajíčko a pozvánku na Vzpomínkový podvečer na K.V. Buriana.

6. 5. jsme uveřejnili v pozvánkách malé podvečerní koncerty.

1. 5. Říčanské muzeum zve všechny na výstavu Botanika Říčanska

30. 4. jsme zveřejnili akci oddělení pro děti - Přijďte si vyrobit dárek pro maminku.

20. 4. jsme milovníky turistiky a přírody pozvali na turistické pochody v okolí Prahy (Pochod povodím Mratínského potoka, Toulky kolem 50. rovnoběžky, Údolím Rokytky).

Od 5. 4. si mohou čtenáři prohlednout fotografie z Noci s Andersenem.

2. 4. jsme pozvali všechny na další sportovní a kulturní akce (Okolo hvězdárny k Ladově chalupě, Věno slečny Laury, Taneční akademie Edity Broukalové).

30. 3. jsme uveřejnili informaci o Velikonoční soutěži na téma O nejhezčí kraslici nebo vykoledované vajíčka.

29. 3. jsme pozvali zájemce na dětskou akci Velikonoční perníčky.

25. 3. jsme v pozvánkách uveřejnili akce pořádané v obci Máslovice a pozvali zájemce o levné knihy na Aprílovou nadílku.

1. 3. byl zveřejněn odkaz na celostátní anketu Hledáme nejoblíbenější knihu obyvatel České republiky a vyhlášena soutěž pro děti Těšíme se na jaro

26. 2. byla zveřejněna zpráva o činnosti Husovy knihovny za rok 2003.

24. 2. jsme uveřejnili změnu výpůjčních hodin v oddělení pro dospělé, fotogalerii a pozvánku k Březnu - měsíci internetu Do knihovny na internet - po internetu do knihovny

6. 1. Jsme vyhlásili literárně-výtvarnou soutěž na téma Hurá, mám dárek, po kterém jsem toužil.

2. 1. 2004 jsme uveřejnili nový ceník služeb a Kulturní kalendář na rok 2004.

 

2003

11. 12. Kolovratší pozvali občany na adventní koncert s názvem Židovské písně o čekání Mesiáše.

8. 12. jsme uveřejnili kulturní akce, které pořádá Kulturní centrum Kamenice a informaci o možnosti výpůjčky videokazet o Evropské unii.

25. 11. jsme zveřejnili novou složku s názvem Pozvánky, kde budeme uveřejňovat kulturní a sportovní akce pořádané v Říčanech a okolí.

14. 11. jsme uveřejnili výsledky Velké letní soutěže o Nej... prázdninovou momentku.

13. 11. jsme informovali čtenáře o uzavření knihovny v době Vánoc, o tradiční Mikulášské nadílce a pozvali je na dětské

oddělení s možností podílet se zdobení vánočního stromečku, či si vyrobit dáreček pro své blízké.

14. 10. 2003 jsme zveřejnili fotografie z Velkého společného říjnového čtení a výsledky Provázkiády

25. 9. jsme vám přiblížili výtvarný den Malování na rynku a uveřejnili akci Týden knihoven.

1. 9. jsme zveřejnili pozvánku na 7.ročník Galerie pod širým nebem - Malování na rynku..

18. 7. jsme uveřejnili výsledky soutěže "Dva roky prázdnin...aneb co by stálo za to prožít"

2. 7. jsme uveřejnili informaci o přechodu na nový elektronický systém CLAVIUS

19. 6. jsme vyhlásili velkou letní soutěž pro děti Nej ... prázdninová momentka

16. 6. jsme uveřejnili informaci o provozu knihovny během letních prázdnin a pozvali všechny na Petropavelskou pouť

26. 5. jsme zveřejnili akci na Den dětí.

22. 4. jsme zveřejnili akce Májová nadílka, Literární a výtvarnou soutěž a Den matek-vyrábíme dárečky

8. 4. jsme uveřejnili informace pro starosty a knihovníky

4. 3. jsme uveřejnili nový e-mail na oddělení pro děti a Zprávu o činnosti za rok 2002

27. 2. jsme uveřejnili akci Vezměte své rodiče a prarodiče na internet aneb Co vše se dá najít na internetu

25. 2. jsme aktualizovali zajímavé odkazy a odkazy v rámci března měsíce internetu v akcích.

20. 2. jsme uveřejnili prázdninový provoz v oddělení pro děti.

17. 1. jsme uveřejnili uzavření knihovny ve dnech 1.-16.2., kulturní kalendář na rok 2003 a vyhlásili soutěž o nejlepší webovou stránku oddělení pro děti.

1. 1. 2003 jsme zveřejnili nový Knihovní řád Husovy knihovny.

 

2002

3. 12. jsme zveřejnili provoz knihovny během Vánočních svátků.

19. 11. jsme přidali Mikulášskou nadílku.

6. 11. jsme uveřejnili seznam knihoven, které uspěly v programu VISK.

6. 11. jsme zveřejnili výsledky soutěže Já a kniha.

18. 10. jsme zveřejnili e-mail Oddělení pro děti.

7. 10. jsme zveřejnili literárně výtvarnou soutěž Já a KNIHA.

3. 10. jsme informovali čtenáře o celostátní akci Týden knihoven.

11. 9. jsme zveřejnili 6.ročník Malování na rynku (Strašidla na hradech a zámcích).

12. 7. jsme zveřejnili prázdninovou soutěž Hurá na hrady a zámky!!!

4. 7. jsme aktualizovali databázi CD ROM

21. 6. 2002 jsme zveřejnili informaci o tom, jak bude knihovna otevřena v červenci a srpnu.

5. 4. jsme zveřejnili Aprílovou nadílku nadbytečných knih.

15. 1. jsou čtenáři informováni o uzavření a přestěhování oddělení pro děti na Komenského náměstí.

2. 1. 2002 zrušena informace o uzavření knihovny o Vánocích. Dále jsme zveřejnili Kulturní kalendář na rok 2002 a informaci o knižním daru Velvyslanectví Nizozemského království v Praze.

 

2001

20. 12. jsme zveřejnili pozvánku máslovického muzea, ve kterém si občané mohou prohlédnout betlém z másla a exponáty výstav Malá vánoční a Kalendáře-četba dlouhých večerů

1. 12. jsme informovali čtenáře o uzavření knihovny v době vánočních prázdnin.

15. 11. jsme vyhlásili literární soutěž Vyprávím pohádku klukovi, děvčátku... a zveřejnili informaci o Mikulášské nadílce pro dospělé.

31. 10. 2001 jsme zveřejnili dopis pro knihovníky a starosty týkající se programu VISK 3 (připojení veřejných knihoven na internet).

10. 10. jsme se rozepsali a vytvořili Výsledky literární soutěže "Jak jsem přežil(a) prázdniny,zprávu o "Malování na rynku 2001" a ještě jsme popsali naši účast na Knihovnickém happeningu v Českém Krumlově.

10. 10. je uprostřed Týdne knihoven a tak uveřejňujeme průběžné zprávy o "Provázkiádě"

2. 10. 2001 jsme zveřejnili Amnestii k Týdnu knihoven a To nejlepší z Fulghuma.(Ukázky z díla populárního autora čte Miroslav Moravec.)

10. 9. 2001 jsme informovali čtenáře o uzavření pobočky v Radošovicích a zveřejnili literární soutěž "Jak jsem přežil (a) prázdniny".

30. 8. 2001 jsme přidali do Akcí pozvánku na turistický pochod v Máslovicích a na Provázkiádu, jež je součástí Týdne knihoven.

9. 8. jsme zveřejnili pozvánku na akci Malování na rynku

14. 6. jsme zveřejnili pozvánku na výstavu do Malého máslovického muzea másla v Máslovicích.

6. 6. 2001 jsme zveřejnili Říčanskou pouť (3.setkání sběratelů) a prázdninový provoz

Dne 9. 5. jsme zveřejnili Dětský den v knihovně.

Dne 12. 4. jsme zveřejnili regionální informace z tisku za březen

3. 4. jsme informovali o akci dětského oddělení - Velikonoční soutěž o nejkrásnější kraslici.

Dne 30. 3. jsme zveřejnili informaci o akci Aprílová nadílka.

26. 3. zrušena pozvánka na akci Jarní stloukání másla.

14. 3. jsme zveřejnili pozvánku na akci Malého Máslovického Muzea Másla v Máslovicích ( Jarní stloukání másla ).

21. 2. jsme v katalogu přidali odkazy na další možnosti vyhledávání v katalogu.

20. 2. 2001 jsme zveřejnili přehled Regionálního periodického tisku okresu Praha - východ, jenž je k dispozici v Husově knihovně.

19. 2. jsme zveřejnili akci Jarní prázdniny s internetem.

Dne 2. 1. 2001 jsme zveřejnili Kulturní kalendář 2001

Od 2. 1. 2001 se mění Ceník.

 

2000

1. 12. vstupuje v platnost nový Knihovní řád.

30. 11. jsme oznámili uzavření knihovny v době Vánoc

Dne 2. 11. jsme zveřejnili Mikulášskou nadílku.

2. 11. jsme odstranili informace o akcích Ladovo léto v Hrusicích, Malování na rynku a Týden knihoven.

16. 10. jsme zveřejnili výsledky soutěže "Ladovo léto v Hrusicích".

29. 9. jsme změnili výpůjční hodiny na pobočce Radošovice a zveřejnili akci Týden knihoven

Dne 12. 9. jsme změnili informace o akci Malování na rynku.

12. 9. jsme zrušili pozvánku na pochod Máslovická šlápota, ukončili prázdninovou soutěž "Kdo jedl více vtipné kaše".

1. 9. jsme zrušili informaci o výpůjčních hodinách letního provozu.

23. 8. jsme zveřejnili snížení ceny knihy "Kapitoly z dějin Říčan".

9. 8. jsme přidali informace o zářijovém Malování na rynku

Dne 26. 7. jsme odstranili pozvánky na Říčanskou pouť a Kulturní akce v Líbeznicích.

Odstranili jsme informace o vítězích vánoční soutěže.

Zveřejnili jsme pozvánku na turistický pochod Máslovická šlápota.

9. 6. jsme zveřejnili soutěž "Kdo jedl více vtipné kaše".

9. 6. jsme přidali informace o kulturních akcích v Líbeznicích.

1. 6. jsme zveřejnili výpůjční hodiny pro prázdninový provoz.

1. 6. jsme zrušili pozvánky na Den dětí a Origami pro maminku.

Dne 9. 5. jsme přidali ilustrační obrázek k pozvánce na Setkání sběratelů hraček z Kinder vajíček.

Dne 2. 5. jsme zveřejnili Origami pro maminku, Den dětí , Říčanskou pouť a soutěž Ladovo léto v Hrusicích.

Dne 2. 5. jsme zrušili soutěž o Nejkrásnější kraslici.

15. 4. jsme zrušili pozvánku na Podvečerníčky .a uzavřeli akci Vezměte rodiče na Internet.

Dne 15. 4. jsme zveřejnili soutěž O nejkrásnější kraslici.

Dne 15. 3. jsme vyřadili informaci o výsledcích vánoční souteže v Hrusicích.

Od ledna 2000 jsme přestali zveřejňovat na Internetu regionální informace z denního tisku.

15. 3. zapsána e-mailová adresa do Měk Úvaly.

10. 3. jsme přidali ilustrační obrázek k pozvánce na Podvečerníčky.

Dne 9. 3. jsme smazali informaci o Malování na rynku v roce 1999.

Nové odkazy jsou také součástí akce Březen - Měsíc Internetu

18. 2. jsme doplnili do odkazy na e-mailové servery.

Zveme Vás do knihovny na Internet. 18. 2. jsme zveřejnili informace o akci knihovny v rámci března - měsíce Internetu.

Úvodní pozvánka pro čtenáře a jejich rodiče do knihovny v rámci měsíce Interentu v březnu 2000.

Pozvánka na podvečerníčky a Internet do dětského oddělení.

Zpráva o činnosti knihovny za rok 1999 byla zveřejněna 5. 2. 2000

Dne 5. 2. 2000 byl zveřejněn kalendář akcí knihovny na rok 2000.

Dne 5. 2. 2000 byla odstraněna nabídka ke koupi publikace Braňte knihu v muzeu v Hrusicích.

Dne 6. 1. 2000 jsme doplnili regionální informace z denního tisku za měsíce listopad a prosinec.

Od 4. 1. 2000 se zdražují náklady na doručení upomínek podle nových cen České pošty.

Dne 4. 1. 2000 jsme vyřadili pozánku na vánoční koncerty.

Od 3. 1. 2000 platí normální otevírací doba.

 

1999

Od 23. 12. 1999 je uvedeno přímé e-mailové spojení pro MVS

Dne 23. 12. byly doplněny nové CD-ROM.

Dne 17. 12. 1999 byly zveřejněny výsledky výtvarné soutěže Vánoce a zima v Ladových Hrusicích.

Dne 6. 12. 1999 jsme zařadili pozvánku na Rybovu Českou mši vánoční ve Škvorci, Klánovicích a Úvalech.

Dne 6. 12. 1999 byla odstraněna informace o soutězi Vánoce a zima v Ladových Hrusicích.

Dne 6. prosince 1999 byly vyhlášeni vítězové literární soutěže Pohádkové Vánoce.

Nabídka knihy k výročí vydání plakátu Braňte knihu! od Josefa Lady.

Pro používání Internetu v oddělelení pro dospělé jsou upravená pravidla od 23. listopadu 1999.

Pro užívání CD-ROM a Internetu v dětském oddělení platí od 1. 12. 1999 nová pravidla.

Nabídka na koupi Říčanské kroniky.

Od 23. 11. 1999 je zveřejněno upozornění o provozní době o vánocích.

Dne 17. 11. 1999 byly zařazeny regionální informace v tisku za měsíc říjen.

Dne 16. 11. byly odstraněny staré pozvánky do Okreního muzea v Brandýse nad Labem.

Dne 16. 11. 1999 byly zařazeny regionální informace z tisku za měsíc září.

Vyhlášení literární soutěže Pohádkové vánoce.

Konečně jsme odstranili starou pozvánku na akci v Máslovicích.

Od 26. 9. 1999 jsme začali využívat službu Na vrcholu.

Odkaz na službu Na vrcholu jsme zařadili na stránku Zajímavé odkazy.

Vyhlášení soutěže "Vánoce a zima v Ladovských Hrusicích."

Pozvánka na výstavu Mateřídouška a výtvarníci do Husovy knihovny.

Jak proběhlo Malování na rynku 8. září 1999.

Na poslední chvili zařazená pozvánka do Máslovic na stloukání másla Máslovickou šlápotu

10. 9. 1999 byly opraveny výpůjční hodiny pro pobočku v Radošovicích.

Od 10. 9. 1999 jsou k dispozici informace o regionu z denního tisku za červenec a srpen.

2. 8. 1999 jsme doplnili informace z regionálního tisku za měsíc červen.

Změna výpůjčních hodin platná pro červenec a srpen 1999.

Ve čtvrtek 24. 6. 1999 se bude v knihovně kreslit na téma mír.

26. 6. bude v knihovně probíhat burza hraček z Kinder vajíček.

Podívejte se, jak probíhal Dětský den v knihovně

Od 26. 5. 1999 máme novou fotografii na domovské stránce.

Dne 26. 5. 1999 jsou aktualizovány otevírací hodiny Okresního muzea a Malého máslovického muzea másla.

Dne 24. 5. 1999 bylo doplněno spojení na katalogy knihoven, které využívají LANIUS.

Od 1. června 1999 se také mění Ceník.

Od 1. června 1999 platí nový Knihovní řád.

Dne 24. 5. 1999 byla uvedena pozvánka na Papírové hrátky pro děti.

Dne 24. 5. 1999 byla zařazena informace o amnestii pro čtenáře do 18 let.

Dne 3. 5. 1999 byly publikovány úpravy našich stránek pro Netscape.

Dne 3. 5. 1999 byla smazána informace o velikonoční výstavě v Husově knihovně.

Dne 3. 5. 1999 byla smazána informace o čtenářské anketě v Husově knihovně.

Dne 3. 5. 1999 byla smazána pozvánka do Okresního muzea v Brandýse nad Labem.

Dne 3. 5. 1999 byla smazána pozvánka do Malého máslovického muzea másla.

Dne 23. 4. 1999 jsme doplnili informace z regionálního tisku za březen a duben.

Dne 16. 4. 1999 jsme uvedli informaci o velikonoční soutěži.

Dne 16. 4. 1999 bylo upraveny odkazy na regionální tisk

Dne 16. 4. 1999 byla doplněna informace, jak zadávat údaje pro zjištění stavu čtenářského konta v oddělení pro děti

Dne 12. 4. 1999 bylo zveřejněno vyhodnocení březnové čtenářské ankety.

Dne 12. 4. 1999 byla odeslána pozvánka ředitelům škol na informatické lekce knihovny.

Dne 12. 4. 1999 byl upraven knihovní řád HK. 1. upomínky budou zasílány.

Dne 1. 4. 1999 byly uzavřeny březnové akce knihovny.

Dne 31. 3. 1999 byly aktualizovány přehledy tisku za únor a březen a změněna struktura jejich publikování.

Dne 31. 3. 1999 byla zařazena pozvánka na velikonoční výstavu do Okresního muzea v Brandýse nad Labem.

Dne 31. 3. 1999 byla upravena pozvánka na výstavu v Máslovicích

Dne 25. března 1999 byla zařazena pozvánka na akci Malého máslovického muzea

Dne 16. března 1999 provedeny pravopisné a formulační opravy a významně doplněna stránka zajímavých odkazů. Stránky uvedeny do ostrého provozu.

Dne 10. března 1999 uvedeny www stránky knihovny do testovacího provozu.