Katalog online

Tritius Čtenářské konto
Týdny mediálního vzdělávání  - expozice edukativních plakátů

Týdny mediálního vzdělávání - expozice edukativních plakátů

Zveme Vás na prohlídku expozice vzdělávacích plakátů k různým tématům mediální gramotnosti, které  byly vytvořeny v rámci Vzdělávacího programu JSNS - Člověk v tísni o. p. s.

V oddělení pro děti se nachází série plakátů, která přibližuje 5 klíčových otázek, jež je vhodné si klást při při analýze rozličných mediálních sdělení a hodnocení jejich důvěryhodnosti. Tyto materiály jsou vhodné pro začátečníky a žáky nižších ročníků základních škol. (náhled zde)

V oddělení pro dospělé je v průjezdu instalována série plakátů, jež pojednává o úskalích mediálního světa. Svým obsahem je vhodná pro dospělé a náctileté. Můžete si např. zkusit ověřit, které fotografie prezentované v médiích jsou autentické a pravdivé nebo se zamyslet nad kouzelnou mocí titulků. (náhled zde)

Expozice zůstane přístupná až do konce června tohoto roku.